Endring i obligatorisk fellesemne STV2310 og fordypning i statsvitenskap

Fra og med høsten 2018 blir det endringer i fellesemnet STV2310 – Politics and development (nedlagt) og fordypningene i sosialantropologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi i bachelorprogrammet i utviklingsstudier. 

Hva er endringen?

Institutt for statsvitenskap underviser STV2310 – Politics and development (nedlagt) siste gang våren 2018 som medfører endringer i bachelorprogrammet i utviklingsstudier.

Hvem får endret studieløp?

Endringen gjelder alle studenter som begynte på bachelorprogrammet i utviklingsstudier høsten 2018 og senere kull. Se anbefalt studieløp.

Hva betyr endringen for deg?

a) For deg som begynte på utviklingsstudier høst 2013-17 og har fulgt anbefalt studieløp

Dette innebærer ingen endring i anbefalt studieløp for deg som begynte på bachelorprogrammet høsten 2017 og tidligere som følger anbefalt studieløp. Se emnesiden til STV2310 for informasjon om når eksamen tilbys siste gang.

b) For deg som ikke får avlagt STV2310

Hvis du ikke får avlagt STV2310 før det legges ned, skal du ta STV2220/STV2250 i stedet. 

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Fordypning i sosialantropologi

Se egen beskjed.

Fordypning i samfunnsøkonomi

Se egen beskjed.

Ta kontakt SV-info hvis du har noen spørsmål.

Publisert 11. apr. 2018 10:11