Beathe jobber som utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna

Beathe fikk stillingen via en ren søknadsprosess, men kjente til arbeidsplassen fra før.

Bildet kan inneholde: smil, møbler, vindu, anlegg, blomsterpotte.
Foto: Fride Sanna

Beathe jobber som utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna. Stillingen fikk hun via en ren søknadsprosess, men hun var ingen fremmed for arbeidsplassen.
“Jeg har hatt en annen stilling i Redd barna tidligere, i samme seksjon som min nåværende jobb. Den jobben fikk jeg høsten 2019. Stillingen innebar våpeneksport, barns rettigheter og generell bistandspolitikk. Jobben jeg har nå som seniorrådgiver for «Safe Schools» (trygge skoler) og utdanning i krise og konflikt innebar likevel en ordinær søknadsprosess”

 

Hovedansvaret til Beathe er “Safe Schools” (Trygge skoler), som går ut på å sikre at utdanning er beskyttet under angrep og i konflikt.
“Jeg jobber som en del av politikk- og samfunnsseksjonen her i Redd Barna, sammen med flere andre rådgivere som særlig jobber med internasjonal politikk og bistand. Mitt saksfelt omhandler global utdanningspolitikk og er knyttet til utdanning under krise og konflikt, samt beskyttelse av utdanning. Jeg jobber tett med norske myndigheter, særlig Utenriksdepartementet. Norge lanserte erklæringen for trygge skoler tilbake i 2015, det er en internasjonal erklæring som land kan tilslutte seg om å beskytte utdanning fra angrep og unngå militær bruk av skoler og universiteter. I dag har 112 land tilsluttet seg”

 

Arbeidsoppgavene til Beathe kan omhandle mye forskjellig, men som politisk rådgiver jobber hun tett opp mot å påvirke ulike myndigheter.
“I min stilling er det veldig mye arbeid knyttet til de ulike landene som har signert erklæringen om trygge skoler. Prosessen fra et land bare tilsluttet seg erklæringen til de faktisk gjør en innsats på bakken med å implementere konkrete tiltak, kan være krevende. Så det er mye påvirkningsarbeid rettet ut mot statlige aktører, slik som mot byråkrater og politisk ledelse i Utdanningsdepartementer, Forsvarsdepartementer og Kunnskapsdepartementer i de ulike landene. En av hovedoppgavene mine er å jobbe tett med Utenriksdepartementet i Norge om et statlig implementeringsnettverk for land som har tilsluttet seg trygge skoler erklæringen. Jeg koordinerer dette arbeidet som blant annet innebærer å organisere nettverksmøter, utføre konsultasjoner, innhente eksempler på god implementering også videre.»

 

Det Beathe trives best med ved jobben sin, er påvirkningskraften arbeidet hennes har.
“Selv om det ofte tar veldig lang tid, er det gøy når man får gjennomslag ved at stater vedtar politikk og iverksetter tiltak som har stor betydning for barn og unge på bakken i land preget av konflikt. Jeg synes det er særlig spennende fordi man ofte har kommet forbi den vanskelige prosessen ved å få en stat til å bli med på noe, så vi kan fokusere innsatsen på å bistå stater med hvordan de kan implementere praktisk politikk best mulig. Også er det veldig stor interesse fra mange land. Jeg har for eksempel jobbet mye med land i Sahel-regionen, som Nigeria og Burkina Faso, som har ganske svake statlige myndigheter, men som allikevel er veldig innstilt på å gjøre mer for å beskytte utdanning fra angrep. De har også store utfordringer knyttet til konflikt, da særlig med ikke-statlige bevæpnede grupper i landet. Jobben er veldig givende, men det kan også være tungt å jobbe med et felt som er preget av utfordringer som angrep på utdanning.”

 

Selv om det er en stund siden Beathe ble ferdig med å studere utviklingsstudier, henger mye av det hun gjør i dag sammen med fagene og utdannelsen hun tok på SV-fakultetet.
“ Det tverrfaglige med utviklingsstudier har vært nyttig, samt fokuset på statsvitenskapelige fag og fordypningen min i det. Å ha god bakgrunnsforståelse for politiske prosesser og beslutninger har vært utrolig relevant. Særlig når man skal påvirke norske politikere, både Stortinget og regjeringen, så har det vært nyttig å ha hatt offentlig politikk og administrasjon. I tillegg så tror jeg et tverrfaglig perspektiv bidrar til at man kan få en bedre dybde-forståelse innenfor temaer man jobber med i ulike land-kontekster. Det er jo også relevant å nevne det med “basic” studiekunnskaper; det å måtte gå igjennom ekstreme mengder tekster. Plukke ut ting som er essensen i det. Som man også må gjøre i jobblivet. Mye mer enn det man kanskje skulle tro.”

 

Mye av erfaringen hun har fått underveis har vært med på å bygge opp arbeidet Beathe gjør i dag.
“Når jeg ble ferdig på utviklingsstudier hadde jeg gjennomført feltarbeid og skrevet bacheloroppgave om Myanmar. Jeg fikk umiddelbart jobb på den norske ambassaden i Yangon i Myanmar. Dermed var utdannelsen veldig relevant, for å kunne gå rett inn i jobben. Jeg har jobbet med en del forskjellig i ettertid, så det kan være litt vanskelig å trekke ut en direkte linje fra bachelor utviklingsstudier til seniorrådgiver i Redd Barna.”

 

Under studietiden jobbet Beathe som deltidsansatt på Platekompaniet, og var aktivt medlem i Studentenes Og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - SAIH.
“Jeg jobbet deltid på Platekompaniet ved siden av studiene og engasjerte meg tidlig i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, en bistandsorganisasjon som arbeider med særlig høyere utdanning og akademisk frihet i et globalt perspektiv. Engasjementet mitt i SAIH utviklet seg i løpet av årene og jeg endte etterhvert opp med å jobbe der fulltid i tre år som nestleder og leder. Det var veldig nyttig og lærerikt!”

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?
“Det er viktig å være nysgjerrig og oppsøkende mens man er student. Jeg synes blant annet det var veldig fint å gå på ulike faglige frokostmøter og landsseminarer. Dette var også nyttig for å sjekke ut potensielle arbeidsgivere som ulike organisasjoner eller statlige aktører. Jeg anbefaler også at man engasjerer seg i noe ved siden av studiene. Personlig fikk jeg stort utbytte av å engasjere meg i SAIH, men jeg var også innom andre ting, for eksempel hadde jeg én barvakt på U1, var aktiv i Myanmarkomiteen og skrev noen artikler for Zoon Politikon. Jeg tenker det viktigste er å engasjere seg i noe man synes er interessant. I min erfaring var det også nyttig å ha noe som gjorde studiene mer praktisk og anvendelig. Ved å være del av en bistandsorganisasjon og lære mer om programarbeid og kunne ha møter med lokale partnere, var det enklere for min del å gjøre refleksjoner og trekke linjer fra det teoretiske man leste på pensum i utviklingsstudier.

Det er viktig å være åpen for ulike muligheter som kan dukke opp. Jeg synes det var veldig irriterende at mange fortalte meg, banalt sagt, at man ikke kunne få seg jobb når man studerte utviklingsstudier. Bistandsbransjen kan være vanskelig å komme inn i, men jeg tror det viktigste er at man er åpen for ulike jobbmuligheter selv om man kanskje ikke får drømmejobben med en gang, og at all erfaring kan være nyttig.

 

Beathe Øgård

Studieprogram: Utviklingsstudier, fordypning i statsvitenskap
Fullført grad: 2015
Stillingstittel: Utviklingspolitisk seniorrådgiver
Arbeidsgiver: Redd Barna
Av Fride Sanna
Publisert 8. mars 2022 13:40 - Sist endret 8. mars 2022 13:48