Leder av SAIH

Beathe Øgård er leder av SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg ble valgt som leder av SAIH for perioden 2017-2018 på SAIHs Årsmøte i 2017. Her møter medlemsorganisasjonene til SAIH med stemmerett og er med på å forme driften i SAIH, samt å gjennomføre valg.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror kombinasjonen av faglig bakgrunn fra utviklingsstudier, relevant arbeidserfaring, interesse for utviklingspolitikk samt fartstid og god kjennskap til SAIH gjorde meg til en god kandidat til vervet jeg nå innehar. Under studietiden på UiO engasjerte jeg meg tidlig i SAIH og hadde jeg flere frivillige verv, blant annet som u-landsseminarkoordinator ved SAIH Blindern og medlem av Informasjonskomiteen på sentralt nivå.

Etter fullført grad i utviklingsstudier har jeg arbeidet som studentpraktikant for Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i Yangon i Myanmar og ved UN Women’s Nordiske Liaison kontor i FN-byen i København. I 2016 ble jeg valgt som politisk nestleder i SAIH har arbeidet ett år som et fulltidsstyremedlem som en del av politiske ledelse. Gjennom nestledervervet har jeg hatt en bratt læringskurve og tilegnet meg haugevis av erfaringer og motivasjon som var en viktig forutsetning for at jeg tok steget videre med å stille til leder.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som leder av SAIH har jeg en svært variert arbeidshverdag. Mine viktigste oppgaver å ha et overordnet ansvar, sikre strategisk styring og sørge for politiske prioriteringer som drar organisasjonen i samme retning. Jeg er talsperson for SAIH, og det betyr at jeg er ansiktet utad og representerer organisasjonen i media.

I tillegg representerer jeg organisasjoner i ulike kanaler, for eksempel ved å holde innledninger, delta i panelsamtaler eller ha møter med politiske beslutningstagere. I denne perioden vil det være viktig å tydeliggjøre SAIH som Norges viktigste stemme for akademisk frihet og høyere utdanning internasjonalt og med det fylle et tomrom som ingen andre i norsk sivilsamfunn gjør.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er vi på tampen av fellesferie og mye av dagene går i opplæring av de nye nestlederne i tillegg til å forberede oss på alt det spennende som skal skje til høsten. Da skal vi blant annet i gang med kampanjen Verdens Beste Nyheter, som har som formål å spre positive nyheter om global utvikling og kampanjen RadiAid, som retter et kritisk blikk på bruk av stereotypier innen bistandskommunikasjon.

I tillegg skal vi fortsette å motivere våre aktivister og medlemmer over hele landet og arbeide sammen for flere politiske gjennomslag. Nå arbeider vi aktivt med politisk påvirkning i forkant av Stortingsvalget hvor det er viktig for oss å markere våre kampsaker innen høyere utdanning og akademisk frihet. En sak vi har arbeider mye med for tiden er videreføringen av Students at Risk, en ordning for truede studentaktivister. Vi oppfordrer Utenriksminister Børge Brende til å bevilge friske midler til fremtidige opptak.   

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

Jeg vil trekke frem det tverrfaglige perspektivet og forståelsen for globale utviklingsspørsmål som en klar styrke ved bachelorgraden i utviklingsstudier. Dette har jeg tatt med meg videre i arbeidslivet.

SAIH er en organisasjon med to virksomhetsområder:

  • informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge
  • utviklingssamarbeid internasjonalt med partnere i sørlige Afrika, Latin-Amerika og Asia

Vi arbeider stadig med å knytte disse områdene så tett opp til hverandre som mulig. I den sammenheng er verktøy som jeg tok med meg fra fordypningen i statsvitenskap, som politisk analyse, og den tverrfaglige forståelsen fra de ulike samfunnsfaglige disiplinene ved utviklingsstudier svært nyttig og relevant.

Spesielt bidrar det jeg har lært gjennom tre år på utviklingsstudier til at jeg har mer på kjøtt på beinet når man skal takle alt fra Norad-søknader, diskutere nye strategier og legge slagplaner for hvordan vi skal fronte utviklingspolitikk til norske politikere.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Først av alt, steng ørene for de som forteller deg at det ikke er mulig å få jobb ved å studere utviklingsstudier. Den innstillingen vil bare dra deg ned fremfor å åpne øynene for alt det spennende du kan arbeide med. Selvfølgelig er det mulig, og jeg tror det er viktig å huske på at det ikke finnes en bestemt suksessoppskrift. Jeg liker å tro at veien går til mens man går og at man må være positivt innstilt til de mulighetene som dukker opp. Søk på stillinger og dra på intervjuer, man blir nemlig bedre for hver gang.

Engasjer deg ved siden av studiene! Det finnes utallige organisasjoner og foreninger man kan være aktiv I, og det teller som et pluss for fremtidige arbeidsgivere at man har noe praktisk erfaring i bagasjen. I mitt tilfelle fikk jeg god kunnskap og variert erfaring ved å være aktiv i SAIH gjennom studietiden. Jeg vil også oppfordre alle som studerer utviklingsstudier til å benytte sjansen til å dra på feltarbeid i forbindelse med bacheloroppgaven. Dette er en unik mulighet til å arbeide i felt og som absolutt teller positivt med når man skal ut i arbeidslivet.

Ta et avbrekk fra lesesalen ved å dra på relevante seminarer og debatter om utviklingspolitiske tema. Dette gjør at du får en større forståelse for ulike temaområder som blir belyst på en annen måte enn i pensumlistene. Du får også innblikk i hvordan sivilt samfunn og bistandsbransjen arbeider i praksis. Disse arenaene er jo fine å knytte kontakter til potensielle fremtidige arbeidsgivere. 

Publisert 3. juli 2017 14:41 - Sist endret 17. aug. 2017 13:20