Utenriksdepartementet

Martine er aspirant.

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på vanlig måte da Utenriksdepartementet (UD) lyste ut aspirantstillingene. Det var en forholdsvis omfattende søknadsrunde, hvor UD har lagt rammene for hva som skal inkluderes i søknaden. Etter søknadsfristens utløp ble jeg invitert til å ta ulike evnetester på nett. De testet logiske ferdigheter (induksjonsevne), verbal resonnering og engelsk. Det var veldig gøy, stressende og litt vanskelig. Etter testene ble jeg invitert til neste runde hvor oppgaven var å skrive essay. UD hadde laget tre oppgaver, hvor jeg valgte en oppgave om Norges særlige forutsetninger som fredsnasjon. Jeg fikk fem timer på å fullføre oppgaven, som krevde ordentlige kildelister og en oppsummeringsdel. Det var et lite flashback til Blindern, som heldigvis har forberedt meg godt på eksamenssituasjoner!,

Jeg ble deretter invitert til intervjurundene, nervepirrende og gøy på samme tid. Første dagen hadde jeg informasjonsmøte, kunnskapstest og ny logikktest. Den neste dagen ble jeg testet i portugisisk og hadde intervju med panelet. Den siste dagen hadde jeg gruppeøvelse sammen med fem andre kandidater og en samtale med psykolog, i tillegg til at jeg tidligere hadde besvart en personlighetstest. Ut i fra alt sammen valgte UD 16 aspiranter, og jeg var så heldig at jeg fikk være en av dem. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror UD vektlegger relevant arbeidserfaring vel så mye som utdanning. Det er mange jurister som blir tatt opp som aspiranter, og det er lett å bli tatt for å være "nok en samfunnsviter". Desto viktigere blir det for samfunnsvitere å ha relevant jobberfaring, verv og å kunne flere språk, enn det er for søkere med jus- eller økonomibakgrunn. Jeg mener definitivt at UD har bruk for samfunnsvitere også.

For min del tror jeg det dreide seg om at jeg er en generalist med erfaring fra flere ulike hold. Min bakgrunn er i utviklingsstudier, statsvitenskap, internasjonale relasjoner og internasjonal politisk økonomi. I tillegg har jeg erfaring fra offentlig sektor og forskning. Jeg har vært praktikant ved ambassaden i Malawi, jobbet i UDI, og jeg var forskningsassistent for et stort forskningsprosjekt da jeg var masterstudent. I tillegg har jeg ulike verv, og jeg snakker litt portugisisk.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Foreløpig vet jeg ganske lite om hva mine hovedarbeidsoppgaver vil være ettersom jeg nettopp har startet, men jeg vet jeg skal jobbe i seksjon for multilaterale utviklingsbanker i ti måneder. De jobber med alt jeg synes er spennende! Blant annet jobber seksjonen med Norges samarbeid med Verdensbanken og Afrikabanken, gjeldsproblematikk, finansiell åpenhet, ulovlig kapitalflyt, og finansiering for utvikling - for å nevne noe.

Hvordan tror du utdanningen fra utviklingsstudier er relevant i jobben din?

Jeg tror min bakgrunn fra utviklingsstudier nesten er alfa og omega for den jobben jeg skal gjøre i seksjonen jeg har havnet i. Seksjonens tematikk går hånd i hånd med tematikk og problemstillinger vi diskuterte på UTV. Jeg har slik sett fått ganske god innsikt i flere av problemstillingene jeg trolig vil møte underveis. På UTV blir en godt utstyrt med høy faglig kompetanse, selvstendighet, kritisk refleksjonsevne og en evne til å sette ting i perspektiv. Jeg tror definitivt at dette er egenskaper som er relevant for UD.

Tverrfagligheten på UTV har gjort meg til en mer allsidig person faglig sett, og dette brukte jeg mye tid på å understreke i ansettelsesprosessen. Jeg tror det er en fordel for UD å ha personer som raskt kan sette seg inn i ulike fagfelt. I tillegg er de fleste som går UTV rimelig reiseglade folk, og det er ingen hemmelighet at man må være innstilt på å flytte litt på seg i UD, enten det er til Stockholm eller Juba. Som UTV-student har man sannsynligvis reist til et eller flere utviklingsland og tilegnet seg erfaring med å være i en situasjon og et land som kan være ganske ulikt Norge. Dette er en erfaring ikke alle har med seg når de søker aspiranten.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Engasjer deg på studiet så vel som utenfor studiet! Tre år går veldig fort, så engasjer deg i et parti eller i en organisasjon så snart du finner ut av hva du er opptatt av. Det finnes drøssevis av organisasjoner på Blindern som trenger flere aktive folk. Ikke vær redd for å oppsøke flere ulike før du finner ut av hva du vil. Ikke bare får du nyttig erfaring å ha på CV-en, men du møter nye fine folk som kan åpne dører for deg senere.

Og hvis du vil inn i UD: Lær deg et språk, eller øv på et du allerede kan fra før. Helt essensielt. UD er interessert i fransk, spansk, portugisisk, tysk, arabisk, russisk og kinesisk.

 

 

Publisert 17. aug. 2017 13:23 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33