Prosjektmedarbeider i Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Anna jobber i en ruspolitisk organisasjon, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR).

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min nåværende jobb ved å engasjere meg og være synlig. På grunn av tematikken til masteroppgaven min var det var naturlig at jeg hadde kontakt med organisasjoner som FTR. Etter masteroppgaven var levert jobbet jeg frivillig for FTR på fulltid mens jeg levde på dagpenger fra NAV, og etter noen måneders gratis arbeid ble jeg ansatt.

Hva tror du var de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Masse engasjement, personlige egenskaper og relevant kunnskap fra masterstudiet. Og som alt annet i livet; en stor dose tilfeldigheter blandet med valg som viste seg å være smarte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg gjør veldig mye forskjellig. Arrangerer temamøter og konferanser, deltar på møter med stortingsrepresentanter og andre politiske aktører, administrativt arbeid, skriver søknader om tilskudd, lager nyhetsbrev, engasjerer frivillige osv. Vi er en liten ideell organisasjon, så man må gjøre mange forskjellige arbeidsoppgaver og læringskurven er bratt. Det er noe av det jeg liker best med denne jobben.

Hva jobber du med akkurat nå?

Denne uken jobber jeg med en søknad om tilskudd til Helsedirektoratet for starte opp et nytt prosjekt hvor jeg selv blir prosjektleder. Jeg forbereder meg også til et foredrag jeg skal holde i Trondheim.

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben din?

Masteroppgaven min handler om bruk av psykedelika blant Oslo-beboere. Den tar for seg tematikk som intensjoner, bruksmønster og kulturelle uttrykk av rusbruk i Norge og det er veldig relevant kunnskap for en ruspolitisk organisasjon.

Samtidig får jeg mye nytte av akademiske skriveferdigheter, det å kunne finne riktig informasjon, kritisk tenkning, sosiale ferdigheter og mest av alt å ha et åpent nysgjerrig syn på samfunnet. Gjennom jobben omgår jeg blant annet mange jurister, leger, psykologer og statsvitere. Jeg har stor glede av å ha en tilnærming fra sosialantroplogi som bidrar til spennende samtaler og en bredere forståelse.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det første tipset er dessverre det jeg selv hatet å høre som student; engasjer deg i organisasjoner som driver med det du er opptatt av og bygg opp et nettverk. Jeg vet selv hvor vanskelig dette kan være på toppen av studier, 50% jobb og et sosialt liv. Likevel er det verdt å prøve å bli kjent med det arbeidsmarkedet du ønsker å være en del av.

Utenom engasjement, er det også viktig å ha en kul holdning til livet. Vær kreativ, prøv ting litt utenfor boksen og ikke vær redd for å gjøre feil. Husk at ingen der ute (selv eldre sjefer med fine titler) forstår seg på livet. Alle er bare hårløse aper som gjør det beste de kan. Ta kontakt, spør spørsmål, kom med rare ideer, start prosjekter, se hva som skjer og vær deg selv. Det er bedre å drite seg ut enn å dø av forstoppelse!

Publisert 4. mars 2019 13:44 - Sist endret 6. aug. 2019 13:28