Christine er kommunikasjonsrådgiver i Stefanusalliansen

Siste året av bacheloren fikk jeg tilbud om en 50% vikarstilling i kommunikasjonsavdelingen som jeg takket ja til. Like rundt da jeg leverte bacheloren og var ferdig i vikarstillingen, søkte jeg på stilling som kommunikasjonsrådgiver – og den fikk jeg.
 

Foto: Privat

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
I 2013/14 reiste jeg til Asia i 6 måneder. I forbindelse med denne reisen besøkte jeg, og arbeidet hos, flere av samarbeidspartnerne til Stefanusalliansen. Jeg arbeidet på et college i nordlige Kina med engelskundervisning, jeg besøkte et mat- og jordbruksprosjekt i Nord-Korea, og jeg besøkte et universitet i Chin-staten i Burma. Etter dette ønsket jeg å lære mer om Stefanusalliansens arbeid og fortsatte å jobbe frivillig der i noen år. Siste året av bacheloren fikk jeg tilbud om en 50% vikarstilling i kommunikasjonsavdelingen som jeg takket ja til. Like rundt da jeg leverte bacheloren og var ferdig i vikarstillingen, søkte jeg på stilling som kommunikasjonsrådgiver – og den fikk jeg.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?
Frivillighetsarbeidet jeg bidro med de første årene førte senere til at jeg ble tilbudt vikarstilling. I vikarstillingen fikk jeg vist organisasjonen hvem jeg var og hvordan jeg arbeidet. Jeg fikk bruke året på å bli bedre kjent med strukturer i organisasjonen, og organisasjonen fikk vurdere meg som ansatt. Dette ga ringvirkninger til at jeg fikk tilbud om fulltidsstillingen senere. I flere år viste jeg et engasjement for arbeidet, ble kjent med ansatte i organisasjonen og fikk dermed ‘en fot innenfor’.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Som kommunikasjonsavdeling har vi ansvar for alt som har med både kommunikasjon ut og innsamling til organisasjonen. I min stilling er en av mine hovedarbeidsoppgaver å følge opp grupper som støtter vår organisasjon økonomisk, gjennom spesifikke prosjekter. Oppfølging av dem innebærer å kommunisere ut oppdateringer og nyheter rundt prosjektene, besøke dem for å holde presentasjoner, ta med internasjonale partnere på besøk til dem, og ha med grupper på prosjektbesøk til de relevante landene. I tillegg til dette holder jeg undervisning for ungdom/unge voksne om trosfrihet som en menneskerettighet. Turer til våre internasjonale partnere innebærer i hovedsak å samle inn informasjon og historier til kommunikasjonsarbeidet. Ellers i året arrangerer vi ulike eventer for å sette trosfrihet på agendaen.

Hva jobber du med akkurat nå?
Høsten er en travel periode for oss hvor det er mange forespørsler om å komme på besøk til grupper. Da kreves det en del koordinering for å få kabalen til å gå opp. Så, høsten går mye til å imøtekomme alle forespørsler om besøk, samt besøke noen av dem selv og holde presentasjoner. I tillegg deler vi hvert andre år ut ‘Stefanusprisen’ som går til en person som har gjort en sterk innsats for å fremme trosfrihet som en menneskerettighet for alle. Nå pågår nominasjonsperioden, og da sitter jeg med ansvar for å gå gjennom disse for å plukke ut de mest relevante søknadene som sendes videre til en ekstern komité.

Hva er det du trives best med  // det beste med jobben din?
Jeg brenner jo veldig for det vi arbeider med. Det er utrolig sterkt å møte mennesker som opplever å bli trakassert, diskriminert og forsøkt drept bare fordi de har (eller ikke har) en tro som ikke blir anerkjent av omgivelsene. Dette er en tematikk som er lite til stede i media, og det kan vi være med å gjøre en endring på. Jeg verdsetter også en meget fleksibel jobb og en arbeidsplass med høy tillit til sine ansatte. Det er en variert jobb hvor jeg har muligheten til månedlige reiser rundt i Norge, samt 3-4 reiser til utlandet i året. Jeg vil også nevne viktigheten av at organisasjonen stadig utfordrer seg selv for å vokse og bli enda bedre. Det gjør at læringskurven alltid går oppover fordi vi prøver å tenke nytt og satse på nye ting.

Hvordan bruker du utdanningen fra UiO i jobben din?
Det er nok å se helheten i, samt ha forståelse for, hvordan systemer og strukturer fungerer og henger sammen med så mange ulike faktorer. Vi jobbet også en del i grupper, så det å samarbeide i team har jeg også fått tatt med meg videre. I forbindelse med bacheloroppgaven var jeg på feltarbeid i Burma, som er ett av landene vi arbeider i nå. Det ser jeg også som en stor fordel i jobben min i dag. Både gjennom utviklingsstudier og sosialantropologien har det vært sterkt fokus på kontekstsensitivitet og bærekraftig utvikling. I Stefanusalliansen er vi veldig klare på at vi ikke skal implementere egne prosjekter eller sende ut folk fra Norge, vi samarbeider kun med lokale partnere som kjenner konteksten, kulturen, språket og utfordringene, og som har et ønske om å forbedre situasjonen. Her ønsker vi å være lydhøre for partneres behov, slik at vi får støttet dem med det de trenger.

Hva slags aktiviteter engasjerte du deg i under studietiden som forberedte deg til møte med arbeidslivet? 
Jeg var ikke særlig aktiv i studierelaterte engasjement utenfor selve studiet, men jeg arbeidet frivillig for Stefanusalliansen og fikk reise sammen med dem til prosjektland.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?
Jeg opplever at arbeidsgivere innenfor vårt felt ser mer og mer på reell kompetanse over karakterer og grad. Skaff dere gode arbeidsrelaterte erfaringer under studietiden. Vær aktiv og engasjert! Det er viktig å ‘ha en fot innenfor’ eller ha kontaktpersoner i miljøet, det vil hjelpe deg videre inn på arbeidsmarkedet. 

 

Christine Gripsgård Lunga

Studieprogram: Utviklingsstudier, med fordypning i sosialantropologi
Fullført grad: 2018
Stillingstittel: Kommunikasjonsrådgiver
Arbeidsgiver: Stefanusalliansen
Av Fride Sanna
Publisert 8. mars 2022 13:47 - Sist endret 8. mars 2022 13:47