Prosjektkoordinator

Eia jobber i Bydel Sagene.

Foto:UiO

Eia Elena Skjønsberg oppfordrer til å være aktiv gjennom studieløpet og ha flere tanker i hodet samtidig. - Dette er garantert noe en vil møte i arbeidslivet, sier hun

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Gjennom tradisjonelle søknadskanaler: stillingen i Bydel Sagene lå utlyst på Oslo Kommune sine hjemmesider, og utlysningen til Senter for Utvikling og Miljø (SUM) sitt Erik Blytt stipend lå ute på UiO sine hjemmesider. I begge tilfellene sendte jeg inn søknad og CV, og stilte opp på intervju.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg har alltid hatt fokus på å jobbe mye parallelt med å studere, både frivillig i forskjellige organisasjoner og som deltidsansatt eller vikar.

Helt siden videregående har jeg engasjert meg i ting som er relevant for min studieretning, så jeg har klart å opparbeide meg mye relevant erfaring. På den måten har jeg vært en aktiv student, som har engasjert meg både faglig og personlig i tematikken jeg har studert.

Jeg er sikker på at kombinasjonen av disse faktorene har bidratt positivt i mine jobbsøknadsprosesser, ettersom jeg ikke alltid har hatt tilstrekkelig utdannelse eller arbeidserfaring for stillinger jeg har søkt på, men likevel endt opp med å få.

Og så er jeg blid! Det tror jeg en kommer langt med.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jobben min i Bydel Sagene er todelt; min primærstilling er prosjektkoordinator i et EU-delfinansiert prosjekt som heter ”Girls using violence – intervention and prevention”, som har som formål å øke kunnskapen om jenter som utøver vold og skape et internasjonalt rammeverk for bestepraksis.

Her er jeg ansvarlig for prosjektets daglige organisering, som innebærer blant annet rapportskriving, organisering av lokale og internasjonale partnersamlinger samt kommunikasjon med våre seks partnerland.

I tillegg leder jeg en jentegruppe under Ungdomstiltakene i bydelen, der jeg bistår med alt fra leksehjelp og temakvelder til å arrangere utflukter.

Når det kommer til Erik Blytt-stipendet innebærer det arbeid med min masteroppgave, samt oppgaver knyttet til SUM sin tverrfaglige forskerskole.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg er såpass heldig at jeg har veldig sammensatte og varierte arbeidsoppgaver. I EU-prosjektet jobber vi i Bydel Sagene nå med å planlegge et lokalt seminar som skal avholdes i Oslo, og en internasjonal konferanse vi skal avholde i München.

I tillegg til arbeid med dette har jeg i løpet av de siste ukene fått jobbe med alt fra å utvikle og distribuere spørreskjemaer, holde foredrag samt å delta på et partnermøte i Wales, til arbeid med økonomi og kommunikasjon.

Parallelt med dette jobber jeg med min masteroppgave, så de siste ukene har vært preget av mange timer med eksamensforberedelser på SUM.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Utover å ha fått en generelt bredere og dypere forståelse av samfunnet og dets bestanddeler, har jeg fått en rekke verktøy som jeg har fått mye bruk for i diverse jobbsammenhenger. Jeg har fått stor bruk for de mange analysemetoder og verktøy som jeg lærte meg gjennom studieløpet på SV.

Mitt arbeidsspråk er også engelsk, noe jeg har fått mye erfaring med (både skriftlig og muntlig) gjennom mitt studieløp på Blindern.

Jeg har også fått bruk for erfaringer med å måtte skrive lengre tekster og søknader, samt å holde presentasjoner i mindre og større grupper.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær aktiv gjennom studieløpet ditt; jobb med å ha flere tanker i hodet samtidig - dette er noe en garantert vil møte i arbeidslivet. Vær oppsøkende, hold deg oppdatert på hvilke stillinger som utlyses og hvilke kompetanse/bakgrunn de søker.

Sist men ikke minst – ikke hør på de som sier at en ikke får jobb ved å studere samfunnsrelaterte fag, det stemmer rett og slett ikke. Så lenge stå-på-viljen er tilstede, er jeg overbevist om at en kan bli hva en vil. Det aller viktigste er kanskje å tørre å kaste seg ut i ting, som å søke på stillinger du intuitivt tenker du ikke er kvalifisert for.

Publisert 28. mai 2014 10:50 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33