Praktikant i FN

Elise Luhr Dietrichson var praktikant ved UN Women i København. 

Foto: privat

 

Hvordan fikk du denne jobben?

Jeg fant stillingsutlysningen på nettsidene til UN City i København og global.no. UN Womens nordiske kontor utlyser to praktikantstillinger for nordiske studenter hvert halvår, vanligvis i september/oktober og i februar/mars.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk oppdraget?

Hovedgrunnen til at jeg fikk praktikantplassen i FN var nok at jeg viste at jeg var motivert og interessert i akkurat denne praktikantstillingen i UN Women. Når jeg først kom til intervju var jeg også bevisst på å vise tydelig entusiasme og interesse for de ulike arbeidsoppgavene som denne stillingen ville innebære. Jeg har i løpet av studiene og i tidligere praktikantstillinger fokusert på kvinners rettigheter og likestilling. Jeg kunne derfor vise at jeg hadde en genuin interesse for mandatet til UN Women. Praktikantstillinger i UN Women er veldig populære. Etter å ha vært med på rekrutteringen av nye praktikanter til UN Women, ser jeg at det kun er de med skreddersydde søknader som på en tydelig måte kan vise et engasjement og erfaring fra arbeid med kvinners rettigheter og likestilling, og ikke bare utvikling/FN generelt, som når gjennom nåløyet.

En annen viktig grunn til at jeg fikk stillingen var at jeg kunne vise til relevant og variert erfaring fra ulike sektorer som var relevante for arbeidet til FN: jeg hadde kunnskap om det norske utenriksdepartementet ettersom jeg hadde vært praktikant ved den norske ambassaden i Latvia halvåret før; jeg hadde også innsikt i norsk sivilsamfunn fra min tid som praktikant i Norges Fredsråd. En målrettet strategi drevet av et ønske om å opparbeide innsikt i utviklingsarbeid fra ulike nivåer og sektorer falt trolig i smak hos mine arbeidsgivere i FN.

En bachelorgrad i utviklingsstudier var nok også med på å gjøre meg til en kvalifisert kandidat. Mange praktikanter i FN har allerede begynt på en mastergrad, men jeg fikk inntrykk av at relevant feltarbeid og erfaring kan bety mer enn en mastergrad.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Ettersom jeg var praktikant ved UN Women sitt nordiske kontor var mye av fokuset på å legge til rette for kommunikasjon mellom UN Women og nordiske myndigheter og sivilt samfunn. Sammen med en svensk praktikant hadde jeg ansvar for å overvåke det politiske klimaet og likestillingsagendaen i de nordiske landene, dette inkluderte rapportering fra valg og oversetting av nye strategier innenfor bistandspolitikken i de nordiske landene. Jeg hadde også ansvar for å forberede og gjennomføre arrangementer i regi av UN Women og å holde presentasjoner for eksterne grupper om UN Women sitt arbeid. En av de mest spennende og utfordrende oppgavene var å forberede møter mellom representanter, gjerne direktøren for UN Women og nordiske politikere. Jeg fikk blant annet mulighet til å utforme talepunkter til møter mellom Børge Brende og UN Women - utrolig spennende!

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

Utviklingsstudier er veldig relevant for en jobb i FN. Med min bachelorgrad i utviklingsstudier hadde jeg et godt utgangspunkt for å forstå begrepsbruken i FN. Jeg hadde også relevant kunnskap om kjønn og utvikling og innsikt i kompleksiteten i utviklingsbransjen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror at de som ønsker å jobbe med utvikling og i internasjonale organisasjoner som FN må være klar over at de må gi det ’lille ekstra’ hele veien. Jobb målrettet med fagene og opparbeid deg kunnskap om emner som du syntes er interessante; delta på ekstra seminarer og debatter og få innsikt i hva ’utviklingsbransjen’ handler om; engasjer deg i organisasjoner ved siden av studiene; vær oppsøkende – finn ut hvilke praktikantstillinger du kan søke på og når de legges ut. Følg med på hvilke stillinger som legges ut på global.no.

Det finnes veldig mange spennende praktikantstillinger som utviklingsstudenter kan søke på. Gled deg over at all ny relevant erfaring og kompetanse er et steg på veien mot dit du vil!

 

 

Publisert 16. sep. 2015 14:08 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33