Praktikant

Ida jobber ved ambassaden i Dhaka. 

Foto: Privat.

Ida Dingsør skriver blant annet rapporter om dagsaktuelle temaer i Bangladesh i stillingen som praktikant.

Hvordan fikk du din nåværende stilling?

Hvert halvår legger flere norske ambassader og delegasjoner ut praktikantstillinger, blant annet på regjeringens nettsider. Jeg søkte på de av stillingene jeg anså som relevante med tanke på mine interesseområder, og ble innkalt til et par telefonintervjuer. Så var jeg så heldig å bli tilbudt en plass på den norske ambassaden i Dhaka, Bangladesh.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk stillingen?

Relevant utdanning og gode karakterer er viktig, men erfaring fra frivillig arbeid eller jobb ved siden av studier spiller helt klart en stor rolle.

Akkurat nå er jeg og min medpraktikant (som også har gått utviklingsstudier på SV) en del av prosessen med å velge praktikanter for neste halvår, og da ser vi like mye på utenlandserfaring og frivillige verv, som karakterer og god skriftlig formuleringsevne i søknadsteksten.

Jeg tror min ledererfaring fra studentorganisasjonen AIESEC spilte positivt inn, i tillegg til utenlandsopphold i forbindelse med reiser, utveksling og feltarbeid.

Det er mange som er interessert i å være praktikant ved en ambassade, så det er viktig å skille seg ut i søknadsbunken. Jeg brukte tid før jeg sendte min søknad, for å være sikker på at selve søknadsteksten gjenspeilte utlysningen godt nok, og at jeg fremsto som en søker med genuin interesse for nettopp denne stasjonen (vs. utenrikstjenesten generelt).

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Praktikantene skal få innblikk i en rekke områder av ambassadens arbeid, så arbeidshverdagen er svært variert. I tillegg er det rom for å fordype seg innen egne interesseområder.

Hovedoppgaver er å oppdatere nettsidene, skrive rapporter om dagsaktuelle temaer som sendes hjem til UD sentralt, hjelpe til med å arrangere møter, dra på seminarer og videreformidle relevant informasjon på ambassaden, dra ut i felt med kollegaer og bidra til et hyggelig arbeidsmiljø (praktikantene er yoga-ansvarlige).

Her i Dhaka har vi også fått i oppgave å skrive en litt større rapport om et valgfritt emne, som faller inn under stasjonens fokusområder. Jeg fordyper meg i religiøse og etniske minoriteters situasjon i Bangladesh, mens den andre praktikanten tar for seg menneskerettighetssituasjonen generelt i landet.

Hva jobber du med akkurat nå?

For et par dager siden kom vi hjem fra en felttur til flyktningeleirer ved grensen til Myanmar, og for øyeblikket finpusser jeg på en rapport om temaet. Min medpraktikant arbeider med å publisere noen artikler på våre nettsider i forbindelse med kvinnedagen.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Utdanningen min fra SV har gitt meg et godt innblikk i globale utfordringer og temaer inne utvikling og politikk. Flere av de temaene jeg fordypet meg i under studiene, er her dagsaktuelle problemer som ambassaden arbeider med.

I tillegg tilegnet jeg meg analytiske evner, spesielt gjennom oppgaveskriving. Dermed har det vært mulig å sette seg raskt inn i en ny politisk situasjon, hvilket er gull verdt når vi skriver rapporter om utviklingen i landet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Engasjer deg og vær aktiv i frivillige organisasjoner! Det finnes for eksempel mange studentorganisasjoner hvor man kan tilegne seg en rekke nyttige egenskaper og erfaringer som fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på.

Publisert 14. mars 2014 15:37 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33