Studiekonsulent

Jord Nylenna er studiekonsulent for sosiologi.

Foto: UiO

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min nåværende stilling i februar 2017, før det hadde jeg jobbet som tilkallingsvikar, ekspedisjonskonsulent og deretter vikarierende studiekonsulent på en annen enhet ved UiO. Jobben ved ISS ble tilbudt meg i sammenheng med at mitt daværende vikariat gikk ut og kontorsjef på ISS var oppmerksom på dette.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det skyldes nok at jeg hadde gjort meg kjent med instituttet gjennom studier og tidligere arbeid slik at arbeidsgiver visste hvem jeg var. Videre hadde jeg jobbet med studieadministrasjon i daværende jobb og hadde dermed noe erfaring å vise til.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som studiekonsulent arbeider jeg hovedsakelig med den daglige driften av masterprogrammet i sosiologi. Det innebærer undervisningsplanlegging, eksamensavvikling, opptak og behandling av studentsaker.

Beskriv en typisk arbeidsdag nå for tiden.

I skrivende stund er jeg under opplæring og bruker mye tid på å sette meg inn i hvordan ting fungerer, men en av de aktuelle sakene jeg jobber med nå er endring av vurderingsformer på flere av programmets emner.

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier inn i din job?

Hovedsakelig er det nettopp erfaringen som student jeg får bruk for i jobben min, men det har hendt at jeg har måtte bruke kunnskapen tilegnet gjennom utviklingsstudier, f. eks. ved opptak av utenlandske studenter og vurdering av utenlandske institusjoner.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bruk nettverket ditt, få deg en relevant deltidsjobb eller praksis innen et felt du ønsker å jobbe med. Husk at utviklingsstudier gir flere muligheter enn kun bistandsbransjen.

Publisert 20. feb. 2017 13:03 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33