Prosjektkoordinator

Kine jobber med musikk og ungdom.

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Den fikk jeg et halvt år etter å ha avsluttet et 1-års utvekslingsopphold i Malawi. Organisasjonen som sendte meg på denne utvekslingen, JM Norway, ansatte meg i en deltidsstilling. Utvekslingen, MOVE, er et musikkprosjekt i samarbeid med Fredskorpset, og det var stor stas å gå fra frivillig til ansatt. Jeg tror mine erfaringer som tidligere deltaker har vært nyttig å ha med seg.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det var nok en helhetlig vurdering. Gjennom utvekslingen prøvde jeg å være initiativtakende, ryddig og engasjert, samtidig som jeg var klar på at jeg gjerne ville fortsette å være involvert i organisasjonen i fremtiden. Jeg har så stor tro på prosjektene de jobber med. MOVE er et prosjekt med utviklingsrelaterte spørsmål, så det var nok en fordel at jeg studerer nettopp utvikling. I tillegg teller det nok positivt at jeg er selvstendig og villig til å lære mye. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I begynnelsen hjalp jeg mest til med administrative oppgaver, men etter hvert er det blitt mer MOVE-relatert arbeid. Det går mye ut på oppfølging av de 20 deltakerne vi har på utveksling i Malawi, Mosambik,  Brasil og på Trøndertun folkehøgskole. Jeg organiserer forkurs for nord-deltakere som skal til sør og sør-deltakere som skal til nord. Fikk mulighet til å bidra med utvikling av prosjektet gjennom et partnermøte i Brasil høsten 2015. Andre ting er rekruttering og noe etterarbeid.

Hva jobber du med akkurat nå?

Svarer på månedsrapporter som deltakerne sender inn, administrerer tidligere deltakeres etterarbeid (dvs. promoteringsturné hvor de informerer om prosjektet vårt), finner vertsfamilier til sør-deltakere og ordner visum til nord-deltakerne som skal ut. Jeg skriver rapport til Fredskorpset og opprettholder kontakten med dem. Ofte har jeg veldig varierende oppgaver og møter daglig nye utfordringer. Dette presser meg til å være løsningsorientert og fokusert. Samtidig er vi en liten organisasjon, noe som gjør at vi må bruke hverandre godt, og det gir et motiverende og positivt arbeidsmiljø.

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

Flere ganger, og spesielt under mitt utvekslingsopphold og i arbeidet i etterkant, har jeg vært veldig glad for å ha utviklingsstudier i bunn. Det kan være når jeg skal analysere et problem, en situasjon eller en utfordring. Utviklingsstudier har gjort at jeg bedre kan forstå hvorfor nord-sør relasjoner er blitt slik de er, og i hvilken stor grad tunge politiske prosesser kan påvirke lokalt nivå. Studiet har generelt gitt meg bedre innblikk i og forståelse av verdensbildet og dets kompleksitet. Dette er kunnskap som er svært relevant for min jobb, og jeg er veldig glad for å ha kunnskapen med meg.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær et ja-menneske. Bruk deg selv aktivt og takk ja til praktikantstillinger. Hos JM Norway trengs det for eksempel praktikanter som liker å jobbe effektivt, målrettet og prosjektbasert. Sett deg mål og jobb mot det målet. For all del  - få deg nyttig erfaring ved siden av studiene. Teori er fint, men å se hvordan ting fungerer i praksis er verdifull erfaring.

 

Publisert 22. feb. 2016 11:37 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33