Lederjobb i Studentparlamentet

Runa er leder av Studentparlamentet ved UiO

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, leppe, yttertøy.
Foto: UiO
Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Studentparlamentet velger et arbeidsutvalg som skal følge opp aktuelle saker og politikken som parlamentet vedtar. Underveis i bachelorgraden var jeg representant i studentparlamentet, og da jeg var ferdig stilte jeg til arbeidsutvalget. Først ble jeg valgt til nestleder, i tillegg til studentrepresentant i universitetsstyret. På grunn av koronapandemien i mars 2020 ble en del prosjekter satt på vent, og flere studenter henvendte seg til Studentparlamentet for hjelp og støtte. Jeg ønsket derfor å fortsette for studieåret 2020-2021 og stilte til ledervervet i Studentparlamentet - og ble valgt.  

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det er vanskelig å si hvorfor jeg fikk jobben ettersom det ikke er en ordinær ansettelse, men et ettårig verv. For å stille til arbeidsutvalget, er det ingen formelle utdanningskrav utover at man er student på UiO. Jeg tror likevel at engasjementet mitt i Studentparlamentet og Velferdstinget i løpet av tiden jeg gikk på utviklingsstudier har bidratt til at jeg hadde god oversikt over studentdemokratiet og studentfrivilligheten på UiO.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som tillitsvalgt er det viktig at de man representerer føler seg sett og hørt. Jobben min handler mye om å senke terskelen for at studenter kan ta kontakt med oss, og så formidle studentenes behov til dem som kan fikse det. Vi forsøker å fange opp hvordan studentene på UiO har det, og så har vi møter med ledelsen på universitetet, Kunnskapsdepartementet eller andre instanser det er relevant å snakke med. Noen ganger innebærer det å skrive leserinnlegg eller stille opp i intervjuer til aviser eller på TV.

Vi arrangerer også møter for Studentparlamentet, noe som betyr at vi må skrive sakspapirer og følge opp politikken som representantene i Studentparlamentet vedtar. Vi forsøker også å legge til rette for at flere studenter skal kunne engasjere seg på studieprogrammet, instituttet eller fakultetet sitt. Som leder har jeg overordnet ansvar for alt Studentparlamentet gjør, som består av veldig mange ulike oppgaver. Det gjør dagene veldig varierte og spennende!

Hva jobber du med akkurat nå?

De fleste dagene på jobb er ganske varierte, men jeg har jobbet mye politisk med å prøve å få på plass en skikkelig krisepakke til studentene og åpning av lesesaler som følge av koronapandemien. Ellers kan en vanlig dag bestå i møter med rektoratet på universitetet, Norsk studentorganisasjon, planlegging av studentvalget og skriving av sakspapirer eller leserinnlegg.

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

På utviklingsstudier lærte jeg både å jobbe godt selvstendig og i grupper. Det er ferdigheter jeg tar med meg hver eneste dag på jobb. Jobben min innebærer også å jobbe en del politisk, og gjennom fordypningen i statsvitenskap har jeg fått en god forståelse for hvordan prosesser fungerer i et statlig organ som UiO.

Da jeg skrev bacheloroppgaven min det siste semesteret på utviklingsstudier, fikk jeg også muligheten til å gjøre feltarbeid i Tanzania. Det lærer man utrolig mye av! Noe av det jeg sitter igjen med er en veldig god forståelse for at andre kan ha helt andre konsepter for å forstå saker, og dermed ha helt andre perspektiver enn hva jeg har. Det er nyttig i møte med alle mennesker, både privat og i jobbsammenheng!

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Gjør noe ved siden av studiene! Uansett om det er en deltidsjobb, et verv i en studentforening eller å stå i baren på en av studentkjellerne, så viser det at man er allsidig og engasjert. Det tror jeg mange arbeidsgivere verdsetter hos potensielle ansatte.

 

 

Publisert 22. mars 2021 15:48 - Sist endret 25. jan. 2022 09:29