Internasjonal rådgiver

Sunniva jobber i AUF

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg ble først tipset av en venn om stillingen i høst, men da hadde jeg ikke anledning til å søke pga. andre jobbforpliktelser. Deretter ble stillingen lyst ut på nytt før jul, og da ble jeg igjen tipset av en annen venninne om å søke. Det gjorde jeg, og ble kalt inn til intervju. Etter det ble jeg spurt om å svare på en caseoppgave, og deretter kalt inn til andregangsintervju. Også fikk jeg den, gitt!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Mye av grunnen til at jeg fikk jobben er at jeg har en solid faglig bakgrunn, samt internasjonal erfaring. Sistnevnte var noe de spurte spesifikt om i intervjuet, og erfaring fra både utveksling og feltarbeid vil jeg tro veide tungt. I tillegg har jeg vært aktiv utenom studiene, og hatt ulike verv og deltidsstillinger gjennom hele studietiden min. Jeg har aldri vært verken aktiv eller medlem i AUF tidligere (eller noen politisk organisasjon forsåvidt), men alltid svært politisk bevisst, noe som var viktig. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har ansvaret for AUFs politiske målområder på det internasjonale feltet, samt de større internasjonale prosjektene vi har med våre søsterorganisasjoner verden over. Sistnevnte gjør at jeg har mindre dag-til-dag arbeid enn de andre politiske rådgiverne, da de internasjonale prosjektene våre stiller store krav til planlegging, utforming av søknad, oppfølging av budsjett, rapportering osv. 

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå sitter jeg faktisk med et tilskuddsbrev fra NORAD, for et prosjekt med en søsterorganisasjon i Sør, som vi har søkt midler til i 2017. Vi har fått godt gjennomslag for de midlene vi søkte om, men det er likevel en god del etterdokumentasjon, revidert budsjett og resultatrammeverk som må sendes inn før vi kan undertegne avtalen. Dette har jeg ansvaret for.

I tillegg er det jo valgår og valgkamp, og da er det stadig ting som må jobbes med. På kontoret jobbes det mye med hvordan vi best kan formidle budskapet vårt. Også er det sommerleir da, som vi begynner tidlig med å planlegge. Det gjelder å lage et best mulig program for det politiske "verkstedet" på det internasjonale feltet, samt et interessant opplegg for de tilreisende internasjonale gjestene våre.

Hvordan bruker du utdanningen fra utviklingsstudier i jobben din?

Jeg bruker utviklingsstudier SÅ mye! Virkelig, når jeg første gang satt meg ned med NORAD-søknaden - som er rimelig omfattende - var det som å komme hjem; "NORAD-språket" er jo noe jeg har lest og blitt vant med gjennom tre år med utviklingsstudier. AUFs internasjonale program som ble vedatt i høst legger også opp til at vi skal satse mer på, samt øke bevisstheten rundt norsk utviklingspolitikk i tiden fremover. Takket være utviklingsstudier har jeg skikkelig kjøtt på beinet. Ikke minst er det viktig å ha med seg forståelsen av at utviklingsfeltet er komplekst. Arbeidsspråket mitt er også i stor grad på engelsk, noe man blir godt vant med gjennom UTV. 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det er uhyre viktig å opparbeide seg praktisk arbeidserfaring parallellt med studier - jeg tror det bare blir viktigere og viktigere. Ferdig snakka. Så har jeg positiv erfaring med godt humør - det kommer man langt med.

Publisert 21. mars 2017 13:48 - Sist endret 11. mars 2021 16:45