Oversikt over studieløp for alle fordypninger for studenter fra og med kull-07

Fordypning i samfunnsgeografi

Kravet for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi er at du må ta samfunnsgeografi-emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Samfunnsgeografi har satt krav til hvilke emner som godkjennes (se masterprogrammets hjemmesider). Under finner du et forslag til utdanningsplan dersom du ønsker å kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi.

 

 6.semester

                                UTV3091

 5.semester

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 4.semester

                                SGO3400

 SGO1900

 3.semester

 SGO2400

 SGO1001

 Ex.fac

 2.semester

 STV2310

 ECON1910

 SOSANT2530

 1.semester

 UTV1000

 SGO2500

 Ex.phil

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 

 

 

Fordypning i samfunnsøkonomi

Kravet for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi er at du må ta økonomi-emner tilsvarende minimum 80 studiepoeng (inkludert metode). Samfunnsøkonomi har satt krav til hvilke emner som godkjennes. Under finner du et forslag til utdanningsplan dersom du ønsker å kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi.

 

 6.semester

                                UTV3091

 5.semester

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 ECON2915

 ECON1930

 4.semester

                                ECON2200

 ECON2130

 3.semester

 ECON1210

 ECON1310

 Ex.fac

 2.semester

 STV2310

 ECON1910

 SOSANT2530

 1.semester

 UTV1000

 SGO2500

 Ex.phil

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 

 

Fordypning i sosialantropologi

Kravet for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi er at du må ha antropologi-emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng i tillegg til metodeemnet SVMET1010. Under finner du et forslag til utdanningsplan dersom du ønsker å kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi. Hvis du ønsker å ta andre emner i sosialantropologi enn de som står under i det anbefalte studieløpet bør du kontakte instituttet for å avklare om de emnene du ønsker å ta vil godkjennes som opptaksgrunnlag til masterprogrammet.

 

 6.semester

                                 UTV3091

 5.semester

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 SOSANT2000

 4.semester

 SOSANT1200/1300/1400

 SOSANT1200/1300/1400

 SVMET1010

 3.semester

 SOSANT1000

 SOSANT1100

 SOSANT11XX

 Ex.fac

 2.semester

 STV2310

 ECON1910

 SOSANT2530

 1.semester

 UTV1000

 SGO2500

 Ex.phil

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 

 

Fordypning i statsvitenskap

Kravet for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap er at du må ha statsvitenskapelige emner tilsvarende minimum 70 studiepoeng. Det henvises til masterprogrammets hjemmesider for hvilke emner som inngår i opptaks- og beregningsgrunnlaget. Under finner du et forslag til utdanningsplan dersom du ønsker å kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap.

 

 6.semester

                               UTV3091

 5.semester

Fritt emne/

Utviklingsemner

 Fritt emne/

Utviklingsemne

 STV2200

 4.semester

 STV1300

 STV1020

 Ex.fac

 3.semester

 STV1200

 STV1100

 STV1400

 2.semester

 STV2310

 ECON1910

 SOSANT2530

 1.semester

 UTV1000

SGO2500

 Ex.phil

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

 

Publisert 5. feb. 2016 10:18 - Sist endret 5. feb. 2016 10:18