Samfunnsgeografi

6. semester Error: java.lang.NullPointerException
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester
Error: java.lang.NullPointerException
Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException
3. semester Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* Error: java.lang.NullPointerException SOSANT2530 – Development
1. semester Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Disse emnene vil tilbys på rotasjon.

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i Human Geography ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2013-2017

6. semester Error: java.lang.NullPointerException
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester
Error: java.lang.NullPointerException
Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException*
3. semester Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) Error: java.lang.NullPointerException SOSANT2530 – Development
1. semester Error: java.lang.NullPointerException Error: java.lang.NullPointerException SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* NB: Emnet endres til SOSGEO1120 fra og med vår 2019

Kravet for opptak til masterprogrammet i Human Geography er at du må ta samfunnsgeografiemner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. 

Studenter med opptak før 2013 har andre studieløp.

Publisert 5. feb. 2016 09:39 - Sist endret 24. okt. 2018 08:52