Samfunnsgeografi

Studieløp for deg som begynte høst 2020 og senere

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations / SGO3300 – Sør i en globaliserende verden* SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Velg ett av emnene

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i Human Geography ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2019

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations / SGO3300 – Sør i en globaliserende verden** SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Disse emnene vil tilbys på rotasjon

**Velg ett av emnene

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i Human Geography ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2018

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester SGO3300 – Sør i en globaliserende verden SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Disse emnene vil tilbys på rotasjon

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i Human Geography ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2013-2017

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester SGO3300 – Sør i en globaliserende verden SGO1900 – Kvantitativ metode (videreført)*
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* NB: Emnet endres til SOSGEO1120 fra og med vår 2019

Kravet for opptak til masterprogrammet i Human Geography er at du må ta samfunnsgeografiemner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. 

Studenter med opptak før 2013 har andre studieløp.

Publisert 5. feb. 2016 09:39 - Sist endret 25. mai 2020 13:20