Samfunnsøkonomi

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester ECON2610 – Welfare and trade ECONXXXX** EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester ECON1310 – Makroøkonomi 1 ECON2130 – Statistikk 1 ECON2220 – Mikroøkonomi 2
3. semester ECON1100 – Matematikk I ECON1210 – Mikroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Emnene vil tilbys på rotasjon.

**Ett av følgende emner må tas:

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2017

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester ECON2610 – Welfare and trade ECONXXXX* EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester ECON1310 – Makroøkonomi 1  ECON2130 – Statistikk 1  ECON2220 – Mikroøkonomi 2
3. semester ECON1100 – Matematikk I ECON1210 – Mikroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Ett av følgende emner må tas:

Studieløp for deg som begynte høst 2016

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester ECON2610 – Welfare and trade ECONXXXX* EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester ECON1100 – Matematikk I  ECON2220 – Mikroøkonomi 2  ECON2130 – Statistikk 1
3. semester ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Ett av følgende emner må tas:

Studieløp for deg som begynte høst 2013-2015

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester ECON2915 – Economic Growth (nedlagt) ECONXXXX* EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt) (emnet vil bli delt i to, ECON1100 og ECON2220, begge tas V18 ECON2130 – Statistikk 1
3. semester ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Ett av følgende emner må tas:

For å kunne søke opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi, må du ta økonomiemner tilsvarende minimum 80 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. 

Studenter med opptak før 2013 har andre studieløp.

Publisert 5. feb. 2016 09:51 - Sist endret 28. sep. 2018 13:39