Sosialantropologi

Studieløp for deg som begynte høst 2020 og senere

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1300 – Economic anthropology / SOSANT1400 – Antropologi og religion*
 

Fritt emne / utveksling

Regional etnografi (SOSANT21XX)**
4. semester SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Valg mellom enten SOSANT1300 eller SOSANT1400

**Se oversikt for hvilke emner som går de ulike semestre

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2019

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1300 – Economic anthropology** SOSANT1400 – Antropologi og religion** Regional etnografi (SOSANT21XX)***
4. semester Fritt emne / utveksling SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1050 – Etnografisk metode UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Disse emnene vil tilbys på rotasjon.

**SOSANT1200 (våremne) kan velges i stedet for enten SOSANT1300 eller SOSANT1400.

***Se oversikt for hvilke emner som går de ulike semestre

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2018

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1300 – Economic anthropology** SOSANT1400 – Antropologi og religion** SOSANT1050 – Etnografisk metode
4. semester Fritt emne / utveksling SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi Regional etnografi (SOSANT2120) UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Disse emnene vil tilbys på rotasjon.

**SOSANT1200 (våremne) kan velges i stedet for enten SOSANT1300 eller SOSANT1400.

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2015-2017

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1200*/1300/1400 SOSANT1200*/1300/1400 SVMET1010 – Kvalitative metoder
4. semester Fritt emne / utveksling SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi Regional etnografi (SOSANT2150) UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*SOSANT1200 går kun om våren etter høst 2015

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i sosialantropologi ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2013-2014

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1200/1300/1400 SOSANT1200/1300/1400 SVMET1010 – Kvalitative metoder
4. semester Fritt emne / utveksling SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1101 – Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold (nedlagt)* UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Erstatning er et emne i Regional etnografi (SOSANT21XX).

For å kunne søke opptak til masterprogrammet i sosialantropologi,må du ta antropologiemner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabeller ovenfor. 

Studenter med opptak før 2013 har andre studieløp.

 

Publisert 5. feb. 2016 11:13 - Sist endret 25. mai 2020 13:26