Statsvitenskap

Studieløp for deg som begynte høst 2020 og senere

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling STV2XXX**
4. semester STV2XXX** STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1200 – Internasjonal politikk STV1100 – Politisk teori / STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon* UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Du skal velge ett av disse emnene

**Krav om to fordypningsemner 2000-nivå på statsvitenskap. Ett av emnene skal være fordypning i internasjonal politikk, mens det andre velges fra et av de andre fagområdene.

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2018-2019

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling STV1200 – Internasjonal politikk STV2XXX**
4. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1100 – Politisk teori  STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political EconomySTV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Emnene vil tilbys på rotasjon

**Velg ett emne fra oversikt over fordypningsemner 2000-nivå på statsvitenskap. 

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2015-2017

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon STV2230 – International Security Policy*
4. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1100 – Politisk teori STV1200 – Internasjonal politikk UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk og STV2220 – International Political Economy (våremner) kan velges i stedet for STV2230.

Du kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap ved å følge studieløp beskrevet i tabell ovenfor. Se masterprogrammets hjemmeside for detaljer rundt opptakskrav.

Studieløp for deg som begynte høst 2013 eller 2014

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon STV2200 – Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne) (nedlagt)
4. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1100 – Politisk teori STV1200 – Internasjonal politikk UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

For å kunne søke opptak til masterprogrammet i statsvitenskap, må du ta statsvitenskapsemner tilsvarende minimum 70 studiepoeng. Du kvalifiserer deg for slikt opptak ved å følge studieløp beskrevet i tabeller ovenfor. 

Studenter med opptak før 2013 har andre studieløp.

 

Publisert 5. feb. 2016 13:17 - Sist endret 13. mai 2020 14:00