Studieliv og studentpolitikk

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for utviklingsstudier.

Programutvalget på utviklingsstudier

Studentene har et eget programutvalg (PU). Du finner mer informasjon om programutvalget på deres hjemmeside.

For programutvalget: studentsosiale midler.

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. De jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Publisert 22. mars 2013 09:35 - Sist endret 22. mars 2013 16:05