Studieopphold i utlandet

Et studieopphold i utlandet er en glimrende måte å utvide din internasjonale kompetanse. Det er tilrettelagt, så langt det går, for at du skal kunne tilbringe et semester i utlandet. Vi anbefaler at du tar frie emner i utlandet, hvis mulig, eller kontakter SV-infosenter og eventuelt får en veiledning slik at vi kan tilrettelegge for utvekslingsopphold.

Når kan jeg dra?

Det anbefales at du legger et eventuelt utenlandsopphold til studieprogrammets 4. eller 5. semester. Hvilket semester du bør reise avhenger av hvilken fordypning du velger. Dersom du ønsker å reise et annet semester er det muligheter for å tilrettelegge for det, ta i såfall kontakt med studieveileder.

Informasjon om utveksling i forhold til fordypning

Avhengig av hvilken fordypning du velger eller har valgt er det ulike anbefalinger for utveksling. Les mer om utveksling i de ulike fordypningene.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Som student på bachelorprogrammet i utviklingsstudier vil du bli prioritert på SV-fakultetets avtaler. Du finner mer informasjon om dette på hver enkelt avtale. SV-fakultetets avtaler

Instituttet har en avtale spesielt for studenter på utviklingsstudier med The New School i New York. Se avtalesidene her

For studenter på utviklingsstudier er utvekslingsavtaler med universiteter i utviklingsland særlig relevant.

Til inspirasjon

En student på utviklingsstudier har blogget om sitt opphold i India.

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Dersom du skal avlegge utviklingsemner er det en forutsetning for godkjenning at emnene omhandler utvikling eller har utviklingsrelevans. Dersom du er i tvil om dette ved valg av emner, ta kontakt med SV-infosenter som hjelper deg videre.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:11 - Sist endret 9. jan. 2018 12:38