Utveksling på utviklingsstudier

Under finner du forslag til mulige løp for utveksling for fordypningene i samfunnsgeografi, sosialantropologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi.

For mer informasjon om fordypningene og kvalifisering til mastergrader, se nettside for ordinære løp.

Utveksling til universitet med annen semesterlengde enn UiO

Ved flere universitet (for eksempel i Nederland og Tyskland) starter høstsemesteret senere, og varer til januar eller februar. Vi anbefaler sterkt at du som skal reise på utveksling i ditt 5. semester, ikke reiser til et universitet med annen semesterlengde enn UiO, på grunn av obligatorisk undervisning i UTV3091 i 6. semester. 

Det gis ikke fritak for undervisning i UTV3091 på grunn av utveksling.

Fordypning i samfunnsgeografi

Løp for deg som startet høst 2020 eller senere

Utveksling anbefales i 5. semester.

Utvekslingen din består av 20 frie studiepoeng og 10 studiepoeng tilsvarende et av tre fordypningsemner i samfunnsgeografi. Exphil flyttes fra 5. semester og byttes ut med SGO2400, SGO2302 eller SGO3300 (uthevet i skjemaet).

 

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester

SGO2302 – Environment and society 

SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations / 

SGO3300 – Sør i en globaliserende verden*

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Løp for deg som startet høst 2018-2019

Utveksling anbefales i 5. semester.

Utvekslingen din består av 20 frie studiepoeng og 10 studiepoeng tilsvarende et av tre fordypningsemner i samfunnsgeografi. Exphil flyttes fra 5. semester og byttes ut med SGO2400, SGO2302 eller SGO3300 (uthevet i skjemaet).

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester

SGO2302 – Environment and society 

SGO3300 – Sør i en globaliserende verden*

SOSGEO1120 – Kvantitativ metode
3. semester SGO2400 – Politisk geografi SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter med denne fordypningen har tidligere reist til 

Fordypning i sosialantropologi

Løp for deg som startet høst 2020 eller senere

Utveksling anbefales i 5. semester.

Utvekslingen din består av 10 frie studiepoeng, 10 studiepoeng som skal tilsvare SOSANT1300 eller SOSANT1400, og 10 studiepoeng innen etnografi, som ved UiO tilsvarer emner med emnekode SOSANT21XX.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1300 – Economic anthropology / SOSANT1400 – Antropologi og religion*

 

Fritt emne / utveksling

Regional etnografi (SOSANT21XX)**
4. semester

SOSANT1200 – Politisk antropologi

SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi

SOSANT1050 – Etnografisk metode

UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Løp for deg som startet høst 2018-2019

Utvekslingen anbefales i 4. semester.

Utvekslingen består av 10 frie studiepoeng, 10 studiepoeng tilsvarende SOSANT2000, og 10 studiepoeng innen regional etnografi som erstatning for SOSANT2120.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester SOSANT1300 – Economic anthropology** SOSANT1400 – Antropologi og religion** SOSANT1050 – Etnografisk metode
4. semester Fritt emne / utveksling SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology

 

Regional etnografi (SOSANT2120)

3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi

 

EXPHIL03 – Examen philosophicum

UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter med denne fordypningen har tidligere reist til 

Fordypning i statsvitenskap

Løp for deg som startet høst 2020 eller senere

Utveksling anbefales i 5. semester. 

Utvekslingen består av 20 studiepoeng med frie emner, og 10 studiepoeng innen statsvitenskap, se ordinær oppbygging. Vi anbefaler at du tar emnet innen internasjonal politikk når du reiser på utveksling, da dette er tematikk det er lett å finne på andre universiteter.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling STV2XXX* (Internasjonal politikk) på utveksling
4. semester STV2XXX* STV1020 – Metode og statistikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1200 – Internasjonal politikk STV1100 – Politisk teori / STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon* UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Løp for deg som startet høst 2018-2019

Utveksling er anbefalt i 5. semester. 

Utvekslingen består av 10 studiepoeng frie emner. De resterende 20 studiepoengene er emner innen statsvitenskap, og du skal ta emner tilsvarende STV1200 og STV2230.  Emnene STV2250 eller STV2220 kan velges istedenfor STV2230 på utveksling. 

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Emne tilsvarende STV1200 – Internasjonal politikk på utveksling Emne tilsvarende STV2230 – International Security Policy* på utveksling
4. semester STV1300 – Komparativ politikk STV1020 – Metode og statistikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1100 – Politisk teori  STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2220 – International Political Economy / STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk* ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk og STV2220 - International Political Economy (våremner) kan velges i stedet for STV2230.

Studenter med denne fordypningen har tidligere reist til 

Fordypning i samfunnsøkonomi

Løp for deg som startet høst 2020 eller senere

Det er fullt mulig å reise på utveksling selv om du ikke har noen frie emner i studieløpet ditt.

Vi anbefaler utveksling 5. semester. Du skal ta et 10 valgfrie studiepoeng innen samfunnsøkonomi, 10 poeng tilsvarende ECON2310 og 10 poeng tilsvarende ECON2200.

Det vil være en fordel å utveksle til et engelskpråklig universitet, da det gir bedre mulighet for å finne relevante alternativer til emnene du må erstatte.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Emne tilsvarende ECON2310 – Makroøkonomi 2 på utveksling ECONXXXX* på utveksling

 

ECON2220 – Mikroøkonomi 2

4. semester ECON1310 – Makroøkonomi 1 ECON2130 – Statistikk 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester ECON1100 – Matematikk I ECON1210 – Mikroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Løp for deg som startet høst 2017-2019

Det er fullt mulig å reise på utveksling selv om du ikke har noen frie emner i studieløpet ditt.

Vi anbefaler utveksling 5. semester. Du skal ta et 10 valgfrie studiepoeng innen samfunnsøkonomi, 10 poeng tilsvarende ECON2610 og 10 poeng tilsvarende ECON2220.

Det vil være en fordel å utveksle til et engelskpråklig universitet, da det gir bedre mulighet for å finne relevante alternativer til emnene du må erstatte.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Emne tilsvarende ECON2610 – Welfare and trade på utveksling ECONXXXX* på utveksling

 

ECON2220 – Mikroøkonomi 2

4. semester ECON1310 – Makroøkonomi 1 ECON2130 – Statistikk 1 EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester ECON1100 – Matematikk I ECON1210 – Mikroøkonomi 1 UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Komparativ politikk  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Utvekslingsmuligheter for samfunnsøkonomi 

University of Cape Town - En avtale med UiO sentralt. Her studerer du på det fremste afrikanske universitetet, i idylliske omgivelser ved ikoniske Table Top Mountain. Universitetet har emner tilsvarende de du skal ta ved UiO.

University of Essex - En avtale med Økonomisk institutt. Essex er et av de fire beste universitetene i Storbritannia. Særlig innen økonomifeltet har universitetet utmerket seg, både på forskning og utdanning.

Vi anbefaler at du ser på Økonomisk institutt sine avtaler, og tar kontakt med utvekslingskoordinator ved ØI gjennom SV-info.

Publisert 24. apr. 2020 11:05 - Sist endret 21. apr. 2021 13:41