Utveksling på utviklingsstudier

Under finner du forslag til mulige løp for utveksling for fordypningene i samfunnsgeografi, sosialantropologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi fra og med høst 2013.

For mer informasjon om fordypningene og kvalifisering til mastergrader, se nettside for ordinære løp.

Fordypning i samfunnsgeografi

Utveksling anbefales i 5. semester, hvor 20 sp frie emner kan tas i utlandet sammen med enten SGO2400 eller SOSGEO2301.

Et alternativ er å ta 40 studiepoeng et tidligere semester, for å holde hele 5. semester fritt. Da er du ikke avhengig av å finne spesifikke emner på utvekslingsuniversitetet.

Anbefalte steder er Newcastle University (tilbyr kurs tilsvarende SGO2400) og Palacký University, Tsjekkia (tilbyr kurs tilsvarende SOSGEO2301).

 

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne på utveksling Fritt emne på utveksling Emne tilsvarende SOSGEO2301 eller SGO2400 på utveksling
4. semester SOSGEO2301 – Environment and society (nedlagt) eller EXPHIL03 SGO3300 – Sør i en globaliserende verden SGO1900 – Kvantitativ metode (videreført)
3. semester SGO2400 – Politisk geografi eller EXPHIL03 SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordypning i sosialantropologi

Utveksling anbefales i 5. semester.

Vi anbefaler å ta 30 ECTS (tilsvarende 30 studiepoeng) godkjent fra Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) i Bolivia. Dette erstatter SOSANT1200, SOSANT1300 og 10 sp fritt emne. SVMET1010 flyttes til 4. semester. Her kan du se detaljert avtaleinformasjon.

Et alternativ er å ta 40 studiepoeng et tidligere semester, for å holde hele 5. semester fritt. Da er du ikke avhengig av å finne spesifikke emner på utvekslingsuniversitetet

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne på utveksling Emne tilsvarende SOSANT1200 – Politisk antropologi på utveksling Emne tilsvarende SOSANT1300 – Economic anthropology på utveksling
4. semester SVMET1010 – Kvalitative metoder EXPHIL03 – Examen philosophicum SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology
3. semester SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1101 – Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold (nedlagt) UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordypning i statsvitenskap

Utveksling anbefales i 5. semester. 

Vi anbefaler å ta 10 sp frie emner + STV1200 og STV2230, STV2250 eller STV2220 på utveksling. STV1400 flyttes til 3. semester og STV1200 til 5. semester.

Et alternativ er å ta 40 studiepoeng et tidligere semester, for å holde hele 5. semester fritt. Da er du ikke avhengig av å finne spesifikke emner på utvekslingsuniversitetet.

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne på utveksling Emne tilsvarende STV1200 – Internasjonal politikk på utveksling Emne tilsvarende STV2230 – International Security Policy* på utveksling
4. semester STV1300 – Komparativ politikk STV1020 – Metode og statistikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon STV1100 – Politisk teori UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV2310 – Politics and development (nedlagt) ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

*STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk og STV2220 - International Political Economy(våremner) kan velges i stedet for STV2230.

 

Fordypning i samfunnsøkonomi

Det er ingen frie emner i studieløpet for de som velger fordypning i samfunnsøkonomi. Det finnes derfor for tiden ingen tilfredsstillende emnekombinasjoner som enkelt muliggjør utveksling.

Det er likevel mulig å reise på utveksling, men det krever at du finner emner på utvekslingsuniversitetet som kan innpasses mot emner du skal avlegge ved UiO. Et sted å starte er å se på Økonomisk institutt sine avtaler, og å ta kontakt med utvekslingskoordinator gjennom SV-info.

Publisert 28. apr. 2014 08:16 - Sist endret 2. nov. 2016 09:14