English version of this page

Kriterier for å få bytte seminargruppe på ILN

Du må selv forsøke å bytte seminargruppe i StudentWeb. Går ikke dette kan du i noen tilfeller søke om å bytte gruppe.

Hvis du ikke får byttet gruppe selv i StudentWeb fordi det ikke er ledig kapasitet kan du i noen tilfeller søke skriftlig om å få bytte seminargruppe

For å få bytte seminargruppe må du tilfredsstille følgende kriterier:

  • Du fikk ikke tildelt noen av de tre prioriterte seminarønskene dine og
  • Du har fått plass på en seminargruppe som kolliderer med obligatorisk undervisning på et annet emne.

Du kan søke, men er ikke garantert å få innvilget gruppebytte dersom du selv har prioritert og fått plass på en seminargruppe som kolliderer med obligatorisk undervisning.

Søk om å bytte gruppe

Du søker om å bytte gruppe ved å klikke på e-post lenken under.

Søk om gruppebytte

Søknadsfrist:

  • Vår 2019: 18. januar
  • Høst 2018: 23.august

Hvor og når får du svar?

Du vil se resultatet av søknaden senest innen utgangen av dagen 21. januar, i StudentWeb.

Ved innvilget søknad endres seminargruppen du har plass på i StudentWeb. Ved avslag på søknaden blir seminargruppen uforandret i StudentWeb.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Du finner informasjon om obligatoriske aktiviteter for hvert enkelt emne i emnebeskrivelsen under overskriften «Undervisning». Fullfører du ikke den obligatoriske aktiviteteten eller ikke får den godkjent får du ikke gyldig karakter i emnet.

Publisert 16. mars 2016 15:04 - Sist endra 2. jan. 2019 14:06