English version of this page

Velkomstseremoni

Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen med en høytidelig markering av studiestart. Det blir taler, gjester og musikk. Seremonien markerer at du endelig er UiO-student!

Studenter på velkomstseremoni

Foto: Jarli&Jordan

En lang tradisjon

De nye studentene har hvert år blitt tatt imot av rektor og universitetets ledelse foran universitetets midtbygning, Domus Media. Det har vært en tradisjon siden 1923. Årskull etter årskull med nye studenter har siden den gang blitt hilst velkommen til UiO og Oslo på den store plassen mellom de gamle universitetsbygningene på Karl Johan.

Studentene på Universitetsplassen senest kl 14.50, arrangementet starter kl 15.

Arrangementet tolkes for hørselshemmede og tekstes på engelsk på storskjermen på plassen.

Program

Programmet inneholder taler fra rektor, ordfører og studenter sammen med musikalske innslag fra universitetets egne kor og orkester.

  • Prosesjon inn
  • Universitetets symfoniorkester spiller Edvard Grieg: Hyldningsmarsj fra Sigurd Jorsalfar, op. 56 nr. 3.
  • Rektor Svein Stølen taler til de nye studentene
  • Kvindelige Studenters Sangforening, Den norske Studentersangforening, Akademisk korforening, Unikor og Universitetets symfoniorkester fremfører Carl Orff: O Fortuna fra Carmina Burana
  • Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, ønsker de nye studentene velkommen til Oslo
  • Leder i Studentparlamentet ved UiO, Oline Sæther, taler til studentene
  • Faddersjefkoordinatorer, Maren Dahle og Andres Øverbø, taler til studentene
  • Kvindelige Studenters Sangforening, Den norske Studentersangforening, Akademisk korforening, Unikor og Universitetets symfoniorkester fremfører Nordraak/Bjørnson: Ja, vi elsker dette landet
  • Forsamlingen synger med, alle står
  • Prosesjon ut
Publisert 18. juni 2021 13:39 - Sist endra 2. aug. 2022 16:33