Fylle ut utdanningsplanen med emner

Du må melde deg til undervisning og eksamen for høsten 2020 via utdanningsplanen i Studentweb senest 13. august.

Fristen 13. august er for å bli prioritert når du søker plass på undervisningen. Delta på informasjonsmøtet og få veiledning før du fyller ut utdanningsplanen i Studentweb.

Merk at mange bachelorstudenter på MN er forhåndsplassert på undervisningen i obligatoriske emner.

Les mer om registreringer hvert semester og siste frist 1. september.

Studert før?

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på programsiden, under "Oppbygging og gjennomføring".

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Publisert 27. apr. 2012 12:52 - Sist endret 23. juni 2020 09:45