English version of this page

Tilrettelegging og permisjon

Tilrettelegging av studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere, kan du ha rett på tilrettelegging i studiehverdagen.

Tilrettelegging av eksamen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om tilrettelegging av eksamen.

Permisjon

Programstudentar kan søke om generell permisjon utan krav til dokumentasjon eller permisjon på grunnlag av dokumenterte behov.

Utsett studiestart

Dersom du har takka ja til tilbod om opptak på eit studieprogram og ikkje kan starte, kan du søke om utsett studiestart.

Redusert progresjon

Dersom du har særskilde behov og treng å bruke lenger tid på studieprogrammet, kan du søke om redusert progresjon.

Studierett

Når du har fått opptak til et studieprogram, får du studierett til programmet. Du må overholde visse krav for å beholde den.

Fysisk tilgjengelighet

Under kartene for hver bygning finner du informasjon om tilgjengelighet i bygget: HC-toalett, parkering, teleslynge.

Idretts- og kulturutøvere ved MN

Ved MN-fakultetet er det fastsatt egne muligheter for tilpasning i studieløpet for idretts- og kulturutøvere på toppnivå.

Kontakt oss

Kontakt studentinfosenteret ved fakultetet ditt dersom du har spørsmål.