English version of this page

Kontakt ditt fakultet for spørsmål om tilrettelegging i studiehverdagen

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Senter for Utvikling og Miljø

Den internasjonale sommerskolen (ISS)

Spørsmål om fysisk tilgjengelighet

Ta kontakt med ditt driftsområde

Tilretteleggingstjenesten ved UiO

 

tilrettelegging@admin.uio.no

Student - ta kontakt med fakultetet først. Fakultetet henviser deg til universitetets tilretteleggingstjeneste.