Mentorordning via Nav

Dette er en mentorordning for studenter som får utdanning som tilskudd via Nav. Du må være 22 år eller eldre for å søke om denne ordningen.  

Mentor kan bistå med praktisk og/eller faglig hjelp. Eksempler er hjelp med å strukturere studiehverdagen og være en faglig sparringspartner. Noen foretrekker faste dager for samarbeidet, mens andre ønsker en mer fleksibel ordning. Student og mentor gjør avtale om hvordan og hvor samarbeidet skal foregå. Mer om denne ordningen kan du lese via Nav sine nettsider.  

 

Slik går du fram dersom du ønsker mentor via Nav: 

1. Ta kontakt med Nav og sjekk om du har rett på mentorordning.   

2. Kontakt fakultetet ditt og informer om hva du og Nav har blitt enige om.  

3. UiO tar kontakt med deg for å fylle ut et registreringsskjema sammen. På dette skjemaet oppgis begrunnelse på hvorfor du ønsker mentor, hvilke emner det gjelder og hvor mange timer i uka du søker om.  

4.  Når Nav har innvilget søknaden vil du og UiO motta et tilsagnsbrev (vedtak). UiO utarbeider deretter en stillingsutlysning. Det er en fordel om du har forslag på aktuelle kandidater for mentorstillingen mens vi venter på vedtaket fra Nav.  

5. Hvis du ønsker kan du delta i samtalen vi har med søkerne. Sammen finner vi en mentor som passer deg og dine behov.  

Publisert 9. juli 2020 14:36 - Sist endret 9. juli 2020 14:36