Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart ved HF

Har du som programstudent på HF behov for å søke permisjon fra studiet du går på eller å studere på redusert tid? Eller har du fått tilbud om studieplass og må utsette studiestarten i inntil ett år?

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (pdf):

Frist

Søknadsfrist er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Søknader vil bli behandlet og besvart senest innen 15. februar/15. september.

Hvem kan søke om permisjon?

Alle studenter som har vært registrert som student på studieprogram ved Det humanistiske fakultet i minst ett semester kan søke om permisjon, men det er betingelser knyttet til når man kan søke om permisjon og hvor lenge man kan være i permisjon.

Retningslinjer for permisjon for programstudenter ved HF.

Studenter som får innvilget foreldrepermisjon, har flere rettigheter enn ved vanlig permisjon. Om foreldrepermisjon.

Hvem kan søke om redusert studieprogresjon?

Alle studenter med studierett til studieprogram ved Det humanistiske fakultet kan søke om redusert studieprogresjon, såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for dette. Du skal bare søke om redusert studieprogresjon dersom du av dokumenterbare årsaker må studere med lavere enn 50 % progresjon, eller du er masterstudent. Alle andre tar direkte kontakt med studiekonsulenten sin for å få utvidet utdanningsplanen.

Retningslinjer for redusert studieprogresjon for programstudenter ved HF.

Hvem kan søke om å utsette studiestart?

Alle studenter som har har fått tilbud og takket ja til opptak til et studieprogram, kan søke om å utsette studiestarten i ett til to semestre.

Her finner du retningslinjer for utsatt studiestart for programstudenter ved HF.

Spørsmål?

Kontakt HF-studieinfo.

Publisert 23. apr. 2015 12:14 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34