Permisjon, redusert studieprogresjon, forsinkelse - masterstudier ved HF

Masterprogrammene ved Det humanistiske fakultet er normert til to år (fire semestre) på heltid. Etter søknad kan du studere med redusert studieprogresjon, og du kan da bruke inntil 4 år på masterstudiene. Det er også mulig å søke om permisjon.

Redusert studieprogresjon og permisjon

Dersom du planlegger å gjennomføre studiene dine med redusert studieprogresjon eller ha permisjon, må du søke om dette innen fastsatte frister. Dette kan ikke søkes om med tilbakevirkende kraft.

Dersom du startet dine masterstudier høsten 2010 eller senere gjelder følgende: Du kan ikke søke om permisjon eller redusert studieprogresjon for ditt fjerde semester, da henvises du til ordningen under med å søke om et eller to semestre ekstra.

Du kan heller ikke søke permisjon eller redusert studieprogresjon dersom du har fått innvilget et ekstra semester, men du henvises da til ordningen under om å søke om et siste semester.

For foreldrepermisjon gjelder egne regler.

Dersom du er syk i hele eller store deler av et semester, gjelder de vanlige retningslinjer for permisjon.

Forsinkelse

- gjelder studenter som begynte på masterstudier høsten 2010 eller senere:

Ekstra semester

Dersom du er forsinket i studiene og ikke får levert masteroppgaven til fastsatt tid, må du søke om et ekstra semester. Søknaden må inneholde en fremdriftsplan godkjent av veileder. Søknaden leveres til HF-studieinfo og behandles av instituttet hvor du studerer.

Søknadskjema for et ekstra semester (bokmål) (nynorsk)

Dersom du ikke søker om et ekstra semester for ferdigstillelse av masteroppgaven eller du søker og ikke får innvilget din søknad, vil du miste studieretten på masterprogrammet og veiledningsforholdet bli avsluttet.

Siste semester

Skulle likevel et ekstra semester ikke være tilstrekkelig, kan du søke om et siste semester. Søknaden må inneholde begrunnelse for forsinkelsen, ny fremdriftsplan godkjent av veileder og bekreftelse fra veileder på at det er overveiende sannsynlig at du får levert masteroppgaven innen fristen. Du må også vise at du har hatt progresjon i arbeidet med masteroppgaven i løpet av det ekstra semesteret du har fått innvilget. Søknaden leveres til HF-studieinfo og behandles av Det humanistiske fakultet.

Søknadskjema for et siste semester (bokmål) (nynorsk)

Dersom du ikke søker om et siste semester for ferdigstillelse av masteroppgaven, ikke får innvilget din søknad eller etter innvilget søknad ikke leverer masteroppgaven innen avtalt frist, vil du miste studieretten på masterprogrammet og veiledningsforholdet bli avsluttet.

 

Fristene for å søke er innen 1. juni og innen 1. desember for å få det påfølgende semester ekstra.

Publisert 28. apr. 2015 14:42 - Sist endret 6. mars 2019 09:22