Permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon på JUS

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på, eller du kan ha behov for deltidsstudier en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk. 

Permisjon

Alle studenter som har vært registrert som student på studieprogram ved Det juridiske fakultet i minst ett semester kan søke om permisjon.

Utsatt studiestart

Har du fått opptak til studieprogram ved Det juridiske fakultet men ønsker å utsette studiestarten er det kun spesielle årsaker som kan gi en slik rett.

Redusert studieprogresjon

Fakultetet har regler for hvor lang tid du kan bruke på studiene. Er du syk og trenger lengre tid på studiene?

Lurer du på noe?

Kontakt Infosenteret ved Juridisk fakultet