Permisjon fra studieprogram på JUS

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på. Det kan være at du i en periode har en studierelatert jobb, at du er langtidssyk eller at du har fått barn.

Når kan jeg søke om permisjon?

  • Innen 1. februar for vårsemesteret
  • Innen 1. september for høstsemesteret

Hvem kan søke om permisjon?

Alle studenter med studierett til studieprogram ved Det juridiske fakultet kan søke om permisjon, men det er betingelser knyttet til når man kan søke og hvor lenge man kan være i permisjon. Det er også mulig å søke om utsatt studiestart og utvidet progresjon. Regler finner du i kapittel 1 i Nærmere regler for Det juridiske fakultet.

Foreldrepermisjon

For studenter som skal ha foreldrepermisjon gjelder egne regler.  Les mer om foreldrepermisjon.

Skal du søke fødselspermisjon må du bruke eget skjema:

Søknad om fødselspermisjon må vedlegges dokumentasjon.

Hvordan søker jeg om permisjon?

Fyll ut et søknadsskjema og legg ved relevant dokumentasjon stemplet med rett kopi. Jusstudenter levererer søknaden på Infosenteret. Studenter på KRIM, DRI, FINF og RSOS leverer skjemaet til sin studiekonsulent. Alle grupper kan også sende skjemaet til Det juridiske fakultet, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søknadsskjema (pdf):

Lurer du på noe?

Kontakt Infosenteret

Publisert 23. apr. 2015 12:15 - Sist endret 31. mars 2017 13:42