Permisjon og deltidsstudier på Det medisinske fakultet

Du har mulighet til å søke permisjon fra studiet eller å avtale deltidsstudier for en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • Personalia.
  • Hvilket program og hvilket kull du tilhører.
  • Informasjon om hvor lenge du søker permisjon eller deltid.
  • Eventuelle ønsker om å følge deler av undervisningen eller avlegge eksamen mens du har foreldrepermisjon (gjelder kun søknader om foreldrepermisjon).

Søknad om foreldrepermisjon

Søknader om foreldrepermisjon behandles fortløpende. Av hensyn til videre studieløp oppfordres det imidlertid til å sende en søknad så raskt som mulig.

For andre typer permisjonssøknader finnes det ikke egne søknadsskjema. Husk å legge ved legeerklæring eller erklæring av annen godkjent behandler ved søknader om sykepermisjon.

Søknadsfrister

De generelle søknadsfristene for permisjon og deltidsstudier ved UiO er:

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Medisinstudiet har egne søknadsfrister:

  • 1. mai for påfølgende høstsemester
  • 1. november for påfølgende vårsemester

Hvor skal jeg sende søknaden?

Alle studenter ved Det medisinske fakultet sender søknaden til Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Spørsmål?

Kontakt MED-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34