Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart ved MN

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke om permisjon, utsatt studiestart eller redusert studieprogresjon for en periode. Det kan være at du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Alle studenter tatt opp på et studieprogram ved MN-fakultetet kan søke om permisjon, utsatt studiestart eller redusert studieprogresjon. Søknaden sendes til instituttet programmet ditt tilhører: 

  • Farmasøytisk institutt: studieinfo[at]farmasi.uio.no
  • Fysisk institutt: studieinfo[at]fys.uio.no
  • Institutt for biovitenskap: studieinfo[at]ibv.uio.no
  • Institutt for geofag: studieinfo[at]geo.uio.no
  • Institutt for informatikk: studieinfo[at]ifi.uio.no
  • Institutt for teknologisystemer: studieinfo[at]its.uio.no
  • Institutt for teoretisk astrofysikk: studieinfo[at]astro.uio.no
  • Kjemisk institutt: studieinfo[at]kjemi.uio.no
  • Matematisk institutt: studieinfo[at]math.uio.no

 

Publisert 23. apr. 2015 12:16 - Sist endret 22. feb. 2019 09:00