Permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon på SV

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på, eller du kan ha behov for deltidsstudier en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Hvordan beholde studieretten

For å beholde studieretten er det viktig at du overholder de plikter du har som student.

Permisjon

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet ditt på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Utsatt studiestart

Har du takket ja til et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men ikke har mulighet til å starte på studiet, kan du søke om utsatt studiestart i inntil to semestre.

Ekstra tid til å gjennomføre studiene

Hvis du trenger å bruke lengre tid på studiet, kan du søke om redusert studieprogresjon.

Kontakt

Studenter på bachelornivå og 1.-6. semester psykologi profesjon

SV-info

Masterstudenter og 7.-12. semester psykologi profesjon

Ditt institutt/senter