English version of this page

Utsatt studiestart

Hvis du har takket ja til et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ikke kan starte på studiet, kan du søke om utsatt studiestart.

Hvem kan søke om utsatt studiestart?

Bachelor, årsenhet, master (5 år) og profesjon

Du kan søke om utsatt studiestart i et eller to semestre, dersom du har fått tilbud om og takket ja til et studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Master (1,5 og 2 år)

Du kan kun søke om utsatt studiestart i to semestre - 1 år. Søknader om utsatt studiestart i ett semester blir ikke innvilget på grunn av masterprogrammenes oppbygging.

Grunnlag for utsatt studiestart

Du kan søke om utsatt studiestart på grunnlag av:

  • Avtjening av førstegangstjeneste i militæret eller siviltjeneste
  • Fødsel/adopsjon
  • Langvarig sykdom
  • Andre tungtveiende grunner

Tungtveiende grunner defineres som forhold du ikke kan kontrollere selv og som forhindrer deg i å studere store deler eller hele søknadsperioden (hele semesteret/året).

Krav til dokumentasjon

Søknaden må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan være innkalling fra Forsvaret, legeattest, fødselsattest, eller terminbekreftelse.

Dokumentasjonen må:

  • være original eller attestert kopi.
  • bekrefte at du er forhindret i å studere store deler av eller hele søknadsperioden (hele semesteret/året).

Hvordan søker du?

Du må fylle ut og signere søknadsskjema.

Søknadsskjema og dokumentasjon kan sendes per post til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Pb. 1084 Blindern, 0317 Oslo.

Alternativt kan det leveres til SV-info i 1. etasje i Eilert Sundts hus.

Søknadsskjema på bokmål (pdf)

Søknadsskjema på nynorsk (pdf)

Søknadsfrist

  • 1. september

Hva gjør du for å starte studiet etter utsatt studiestart?

For deg som har fått opptak til et studieprogram gjennom Samordna opptak

Dette gjelder deg som har fått opptak til en årsenhet, en bachelor, master i samfunnsøkonomisk analyse og profesjonsstudiet i psykologi.

1. Om du har utsatt studiestart i ett semester

Om du får innvilget utsatt studiestart i ett semester, skal du ikke registrere deg som student i Studentweb eller betale semester- og kopiavgift for dette semesteret.

Du starter studiene på vanlig måte påfølgende semester. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på frister for registrering og betaling av semester- og kopiavgift.

Du anbefales å ta kontakt med SV-info i god tid før du starter studiene for å skaffe deg tilstrekkelig informasjon.

2. Om du har utsatt studiestart i to semestre

Om du får innvilget utsatt studiestart i to semestre, skal du ikke registrere deg som student i Studentweb eller betale semester- og kopiavgift i disse semestrene.

Får du innvilget utsatt studiestart i to semestre, må du søke om nytt opptak på vanlig måte gjennom Samordna opptak innen søknadsfrister 1. mars/15. april.

Du er garantert plass så lenge du følger ordinære prosedyrer i opptaket. Samordna opptak sender brev til alle som har fått innvilget utsatt studiestart og informerer om fremgangsmåte. Du vil få et nytt tilbudsbrev fra Samordna opptak som må besvares innen gitt frist.

For deg som har fått opptak til et 1,5/2-årig masterprogram

Om du får innvilget utsatt studiestart i to semestre, skal du ikke registrere deg som student i Studentweb eller betale semester- og kopiavgift i disse semestrene.

Får du innvilget utsatt studiestart, skal du ikke søke om opptak på masterprogrammet på nytt påfølgende vår, men du må ta kontakt med ditt institutt/senter innen 1. juni for å være garantert plass på studiet.

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på frister for registrering og betaling av semester- og kopiavgift.

Publisert 17. juni 2015 14:16 - Sist endret 28. jan. 2016 09:31