Utsett studiestart og permisjon på Teologisk fakultet

Retningsliner for utsett studiestart og permisjon for programstudentar ved Det teologiske fakultetet

  • Studentane må sjølv sjå til at permisjon og deltid ikkje hindrar dei i å få teke obligatoriske emne.
  • Studentane har sjølv ansvaret for progresjonen i studiet.
  • Studentane har sjølv ansvaret for å kjenna reglane til Lånekassa.
  • Studentar som har fått opptak til eitt eller fleire emne utan å vera teke opp til eit studieprogram (enkeltemnestudentar), kan ikkje få utsett studiestart, permisjon eller ta emna på deltid.

Søknadsskjemaer:

Retningsliner:

Fastsatt med heimel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 7.1.

Spørsmål?

Kontakt TF-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:20 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34