Retningslinjer for permisjon ved TF

Studenter på studieprogram ved Det teologiske fakultet (TF) kan søke om permisjon for ett eller to semestre. Det stilles krav om at studenten har gyldig grunn til permisjon og kan dokumentere dette, og at studenten har vært registrert på programmet minst ett semester før permisjonsperioden (unntak foreldrepermisjon).

Det kan søkes om permisjon på grunnlag av:

Det kan søkes om permisjon i inntil to semestre i studiet på grunnlag av:

  • arbeid på heltid eller tilnærmet heltid
  • studier ved et annet lærested/studier på et annet studieprogram ved UiO

Søknadsskjema med dokumentasjon sendes til Det teologiske fakultet innen 1. september på høstsemesteret og innen 1. februar på vårsemesteret.

Søknadsskjemaer:

Semesterregistrering under permisjon

Studenter som er i permisjon skal ikke betale semesteravgift eller semesterregistrere seg for de semestre de har permisjon. Studenter i permisjon vil miste tilgangen til UiOs IT-tjenester. Det er allikevel mulig å motta e-post fra UiO-adressen ved å videresende e-post fra UiO-adressen via Webmail til en privat e-postadresse. Dette må imidlertidig gjøres før IT-tilgangen er sperret.

Det gjelder andre bestemmelser om semesterregistrering for studenter i foreldrepermisjon.

Permisjon på grunnlag av studier ved utenlandske læresteder

Studenter som skal studere ved utenlandske læresteder via UiOs egne utvekslingsavtaler skal ikke søke om permisjon, men registrere oppholdet i utdanningsplanen, semesterregistrere seg og betale kopi- og semesteravgift.

Studenter som skal ta studier ved utenlandske læresteder utenom UiOs avtaler må søke om permisjon fra studieprogrammet.

Fravær uten permisjon

Studenter på studieprogram på TF kan ha fravær ett semester uten å søke permisjon. Det stilles imidlertid samme krav om studieprogresjon for studieåret for å beholde studieplassen, jf. § 7.3 i Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Det anbefales derfor at studenter heller søker permisjon, ettersom studenter i permisjonsperiode er fritatt for krav om studieprogresjon.

Spørsmål?

Kontakt TF-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:20 - Sist endret 3. apr. 2017 12:29