English version of this page

Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart på UV

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på, eller du kan ha behov for redusert studieprogresjon en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Hvem kan søke om permisjon?

Alle programstudenter ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet, inkludert studenter på lektorprogrammet, som har studert minimum ett semester kan søke om permisjon.

Hvem kan søke om redusert studieprogresjon?

Alle programstudenter ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet, inkludert studenter på lektorprogrammet, kan søke om redusert studieprogresjon såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for dette. Det er kun aktuelt å søke om redusert studieprogresjon dersom du skal studere med mindre enn 50% progresjon.
 

Hvem kan søke om utsatt studiestart?

Alle studenter som har fått tilbud og takket ja til opptak til et studieprogram ved UV-fakultetet, kan søke om å utsette studiestarten i ett til to semestre, såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for dette.
 

Spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo.