English version of this page

Redusert studieprogresjon – Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I en periode kan det være behov for å studere med mindre enn 50% progresjon. Du må da søke om å få innvilget redusert studieprogresjon.

Det er kun mulig å studere deltid såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler for programmet ikke er til hinder for det. Det er likevel krav om minst 50% studieprogresjon. Jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 7.3.3.

For å ikke miste studieretten må en programstudent ordinært følge studieprogresjonen for studieprogrammet:

  • emner med minst 30 studiepoeng etter 1 år
  • emner med minst 60 studiepoeng etter 2 år
  • emner med minst 90 studiepoeng etter 3 år
  • emner med minst 120 studiepoeng etter 4 år
  • emner med minst 150 studiepoeng etter 5 år
  • emner med minst 180 studiepoeng etter 6 år

Studenter med særskilte behov kan søke om å studere med mindre enn 50% studieprogresjon, i ett eller flere semestre. Dette innvilges kun i særskilte tilfeller. Søknaden må dokumenteres.

Dersom du tenker å studere på deltid (50% eller mer) er det ikke nødvendig å søke, men vi anbefaler at du snakker med en studieveileder. For noen program er det vanskelig gjennomførbart å studere deltid.

Søknadsskjema og dokumentasjon sendes til fakultetet innen 1. september for høstsemesteret og innen 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:13 - Sist endret 7. mai 2019 09:41