Utsatt studiestart – Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Utsatt studiestart angår kun deg som har fått tilbud om opptak på et studium, men som ikke skal begynne det semesteret du har fått opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke søke utsatt studiestart.

Du kan søke om utsatt studiestart i ett eller to semestre på grunnlag av:

  • avtjening av militær- eller siviltjeneste
  • fødsel/adopsjon
  • langvarig sykdom

For studier søkt via Samordna opptak (bachelorprogrammene og lektorprogrammet) er det mulig å søke om ett eller to års utsatt studiestart, på tilsvarende grunnlag som over.

Utsatt studiestart i ett semester er kun mulig dersom studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for det. For studieprogrammer der utsatt studiestart i ett semester ikke er mulig, må du utsette studiestart i ett år. For masterprogrammet i utdanningsledelse er det ikke mulig å søke om utsatt studiestart. Ta kontakt med UV-studieinfo for nærmere informasjon om hvilke mulilgheter du har til å utsette ett eller to semestre.

Studenter som får innvilget utsatt studiestart skal ikke semesterregistrere seg, betale semester- og Kopinor-avgift, bekrefte utdanningsplanen, søke om undervisningsopptak eller melde seg til eksamen.

Studenter som får innvilget ett års utsatt studiestart fra studier søkt via Samordna opptak, må søke på nytt via Samordna Opptak innen fristen 1.mars/15. april året etter. Dette er bare en teknisk, men nødvendig formalitet, da du er sikret plass. Du vil da få et nytt tilbudsbrev fra Samordna Opptak som må besvares innen gitt frist.

Studenter som får innvilget to års utsatt studiestart søkt via Samordna opptak, vil motta informasjon fra UiO om hvordan de skal følge opp dette.

Søknadsskjema med dokumentasjon sendes til UV-studieinfo innen 1. september for høstsemesteret og innen 1. februar for vårsemesteret.

Søknadsskjema (pdf) (odt) (bokmål)

Søknadsskjema (pdf) (odt) (nynorsk)

Spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:13 - Sist endret 27. mai 2019 09:50