English version of this page

Tekniske og ergonomiske hjelpemidler

Universitetet i Oslo låner ut ergonomisk og teknisk utstyr for studenter som har behov for det. Hvis dette er aktuelt sender du en henvendelse til ditt fakultet. Dokumentasjonen som beskriver ditt behov sendes via post til ditt fakultet.

Følgende er eksempler på tekniske og ergonomiske hjelpemidler UiO tilbyr: 

Ergonomiske stoler

Type stol vil være avhengig av hva du trenger. 

Ta kontakt med ditt fakultet hvis du har behov for en tilpasset stol. Sammen finner vi en stol som dekker dine behov.  

Andre alternativer til datamus

Få eksempler på andre alternativer til datamus er mousetrapper, rollermouse eller oystermouse.

Ta kontakt med ditt fakultet hvis dette er aktuelt. Sammen finner vi et alternativ til datamus som dekker dine behov.  

Belysning

Vi kan være behjelpelig med å sikre god belysning på leseplassen din med blant annet regulerbar lampe og avblendig av sollys.  

Kontakt ditt fakultet hvis du opplever at belysning/lysforholdet på leseplassen ikke dekker dine behov. Tilbakemelding som gjelder felles opphold- og undervisningsrom rettes Eiendomsavdelingen

Programvarer

Nav hjelpemiddelsentralen dekker enkelte programvarer dersom du har krav på det. Dette gjelder blant annet studenter med Dysleksi og synshemming. Vi kan tilby veiledning av programvaren. 

Eksempler på programvarer er:

Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor og forhør deg om dette er programmer du får dekket. Hvis ikke, ta kontakt med ditt fakultet.  

Tekniske hjelpemidler

UiO har tilgang til tekniske hjelpemidler som bok-skanner med OCR-behandlingsfunksjon, C-pen, diktafon, lese-TV, lupelampe og elektrisk rullestol.  

Kontakt ditt fakultet hvis noe av dette er aktuelt, eller hvis du har spørsmål om andre tilgjengelige tekniske hjelpemidler. 

Publisert 9. juli 2020 14:36 - Sist endret 20. juli 2020 12:26