English version of this page

Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiehverdagen. Ta kontakt med fakultetet ditt for å få hjelp med å vurdere hva slags tilrettelegging som passer for deg.

Hva slags tilrettelegging kan du få?

Du må ha attest fra lege eller sakkyndig som dokumenterer behovet ditt. Hva slags tilrettelegging du kan få, avhenger av dine behov og må vurderes individuelt. 

Eksempler på tilrettelegging UiO kan tilby er:

  • Utlån av hjelpemidler og teknisk utstyr
  • Reservert lesesalsplass eller plass på mindre leserom
  • Hjelp til å planlegge studieløpet ditt og se på muligheter for tilrettelegging i undervisningen
  • Tilgang til hvilerom
  • Informasjon om lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
  • Informasjon til faglærere om tilretteleggingsbehov
  • Hjelp til å søke mentor hvis du er over 22 år og har utdanning som tiltak gjennom NAV

Kontakt ditt fakultet

Kontakt fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret hvis du har spørsmål om tilrettelegging i studiehverdagen.

Av personvernhensyn bør du ikke sende sensitiv informasjon via e-post.