Mentorordning via Nav

Dette er en mentorordning for studenter som får utdanning som tilskudd via Nav. Du må være 22 år eller eldre for å søke om denne ordningen.  

Mentor kan bistå med praktisk hjelp eller hjelp med å strukturere studentenes studiehverdag. Mentorordningen er ment for studenter som har behov for bistand og hjelp under studier på bakgrunn av et tilrettelagt behov. Mentorsamarbeidet skal ikke overskride læringsmål i studiet og krav om selvstendig arbeid. Behov for mentor vurderes hvert semester. Les mer om mentorordning via Nav.   

 

Slik går du fram dersom du ønsker mentor via Nav: 

1. Ta kontakt med Nav og sjekk om du har rett på mentorordning.   

2.  Hvis du har fått godkjent opplæring som tiltak via Nav, kontakt fakultetet ditt og beskriv ditt behov for mentor. Det er en fordel om du har navn på din NAV-veileder ved kontakt med fakultetet. 

3. I dialog med Nav og ditt fakultet drøfter vi om mentortiltaket er nødvendig og omfang av timer. UiO tar deretter kontakt med deg. 

4.  Når Nav har innvilget søknaden vil UiO motta et tilsagnsbrev (vedtak). UiO utarbeider deretter en stillingsutlysning. Det er en fordel om du har forslag på aktuelle kandidater/medstudenter for mentorstillingen. 

5. Hvis du ønsker kan du delta i samtalen vi har med søkerne. Sammen finner vi en mentor som passer deg og dine behov.  

Publisert 7. okt. 2020 10:43 - Sist endret 6. mai 2022 16:02