English version of this page

Erasmus+ vår 2022

Informasjon om Erasmusstipendet vår 2022. Informasjonen på denne siden kan bli oppdatert.

Noen viktige avklaringer for deg som mottar Erasmusstipend vår 2022 

 • Det er mulig å starte utvekslingen virtuelt, og kombinere dette med fysisk utveksling senere i semesteret.  
 • Det er kun den fysiske delen som gir stipend, og denne må være på minst to måneder.  
 • Det er mulig å ha et opphold mellom den virtuelle og den fysiske delen.  
 • Dersom utvekslingen finner sted, selv om du følger undervisningen online fra vertslandet, har du rett til stipend.  
 • Kursavgifter dekkes ikke.  
 • Du har ikke rett til stipend dersom semesteret tilbys digitalt, og du velger å følge undervisningen hjemmefra.  
 • Det vil være et krav om å levere bekreftelse på ankomst ved vertsuniversitetet før stipendet blir utbetalt.  
 • Det er en forutsetning for å motta stipend at du har gyldig helse- og reiseforsikring.  

Force majeure 

Når et utvekslingssemester ikke fullføres i henhold til kontrakten, vil du vanligvis måtte betale tilbake stipendet. Det er allikevel mulig å søke om å få beholde stipendet dersom det skjer noe uforutsett, såkalt force majeure. Dette er også spesifisert i stipendkontrakten.  

I et tilfelle av «force majeure» finnes det tre kategorier hvor det kan hende du har rett til å beholde stipendet. 

 1. Kostnader til livsopphold
  Du kan søke om å beholde del av stipendet kun for perioden du har vært ute ELLER søke om å beholde stipendet for hele den planlagte utvekslingssperioden. For å søke om å beholde hele stipendet må du enten ha kostnader knyttet til utvekslingen, eller akseptere å fullføre semesteret digitalt.  
 2.  Ekstrakostnader ved reise
  Ved tilfeller av kansellerte aktiviteter.  
 3.  Andre nødvendige tilleggskostnader
  Oppstått som en direkte konsekvens av «force majeure»-situasjonen.  

Merk at for kategori 2 og 3, er det kun mulig å få dekning for den delen som ikke dekkes på annet vis, for eksempel av forsikringen eller flyselskapet.  

Det vil være krav til dokumentasjon i forbindelse med en søknad om force majeure. Det vil også basere seg på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle hvorvidt en kansellert eller delvis gjennomført aktivitet skyldes en «force majeure»-situasjon. Det samme gjelder også eventuelle tilleggskostnader som aktiviteten har medført.

Mer om Erasmus+ her.

Publisert 30. okt. 2020 15:17 - Sist endret 10. jan. 2022 14:50