English version of this page

Søknad om utveksling til Europa vår 21

 

Situasjonen hos mange av våre partnere i Europa er fortsatt usikker med hensyn til hva som vil være mulig å legge til rette for av utveksling og fysisk/digital undervisning. Studenter som får tilbud om utveksling og nomineres videre til partnere i Europa, vil motta mer informasjon om dette fra UiO og sitt vertsuniversitet.

Vi har mottatt beskjed om kansellering fra følgende universiteter i Europa:

Merk at du ikke vil få et alternativt tilbud hvis partner i utlandet avlyser etter UiOs søknadsfrist 15. september.

For spørsmål og veiledning, vennligst henvend deg til ditt kontaktpunkt for utveksling.

Publisert 11. sep. 2020 12:28 - Sist endret 1. okt. 2020 14:55