English version of this page

Praktisk informasjon om utveksling våren 2021

Det er viktig for oss at du er godt informert i planleggingen av ditt utenlandsopphold. Her finner du informasjon om praktiske forberedelser i forbindelse med utveksling vårsemesteret 2021.

Utveksling er definert som en nødvendig reise og du bryter derfor ikke med UDs reiseråd ved å reise på utveksling. Koronasituasjonen er i stadig endring og det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvordan vårsemesteret både ute og hjemme vil bli gjennomført. Du må derfor vurdere lokale forhold, egen situasjon og hjemreise- og utreisemuligheter. 

Ansvar

Vi gjør deg oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å dekke alle utgifter i forbindelse med ditt opphold. Sett deg derfor godt inn i vilkår for dine planlagte utgifter tilknyttet reise og bolig i utlandet. 

Frem mot avreise må du derfor forholde deg til informasjon fra vertsuniversitetet i utlandet som kan gi deg mer informasjon om innreiseregler, semesterstart, ordninger for undervisning, lokal beredskap og andre praktiske forhold. 

Forsikring 

Du er selv ansvarlig for å være tilstrekkelig forsikret under hele utvekslingsoppholdet. Vær oppmerksom på at forsikringsselskapene i varierende grad dekker hendelser knyttet til korona. Les mer om forsikring på Regjeringens side og gjør deg kjent med ANSAs forsikringstilbud. 

Husk uansett å ta med deg Europeisk helsetrygdkort hvis du skal studere i EU/EØS. 

Les mer om forsikring på våre nettsider

Lånekassen  

Les om koronasituasjonen og Lånekassen på deres nettsider. 

Erasmus+ stipend  

Les om vilkår for vårsemesteret 2021.

 

Kontakt oss hvis det er noe du lurer på!

Publisert 3. nov. 2020 09:41 - Sist endret 3. nov. 2020 11:55