Utvekslingsavtale mellom American University in Cairo og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

American University in Cairo (AUC) ble grunnlagt i 1919 og har omtrent 5000 studenter. Universitetet er kjent for å ha god faglig kvalitet. Ta et semester ved det Amerikanske Universitetet i Kairo (AUC) og opplev en spennende by som er i rivende utvikling.

Hvem kan søke?

Dette er en utvekslingsavtale for alle bachelor- og masterstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.Studenter fra andre studieprogrammer ved UiO er også velkommen til å søke. Det er 5 gratisplasser våren 2021 

Språk

Engelsk. Det kreves 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. Dersom du ikke kan dokumentere dette trenger du en TOEFL test, eller tilsvarende tester, med score 550.

Hvilke emner kan jeg ta?

Bachelorstudenter

For å få godkjent 30 studiepoeng for ett semester i din norske utdanning på bachelornivå må du ta 15 credits ved AUC.

Vær oppmerksom på at førsteårskurs normalt ikke godkjennes i Norge.

Som bachelorstudent kan du ta del i study abroad-programmet til AUC, der du kan velge innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og humanistiske områder. Dersom du er interessert i arabisk er det også mulig å knytte seg til Arabic Language Institute (ALI). Som SV-student er i så fall viktig at du kontakter HF for informasjon om godkjennning.

Masterstudenter

Som høyeregrads-student kan du tas opp som "graduate student" på "non-degree basis". Det vil i praksis si at du kan avlegge kurs på høyere grad innenfor AUC`s fagområder uten at du er tatt opp på en master ved AUC. For å gjøre dette må du ha fullført en bachelorgrad på forhånd.

På masternivå må du normalt ta 9 credits for å få godkjent 30 studiepoeng. Her er det imidlertid variasjoner mellom de ulike masterprogrammer. Informasjon fra AUC om dette vil du få i forbindelse med opptaket.

Hvor lenge varer semesteret?

August - desember, og januar - mai/juni.

Hva koster det?

Plassene ved AUC er gratis men du må betale selv for bolig + diverse andre avgifter.

 

Bolig

AUC tilbyr studentboliger. Se mer informasjon på AUCs nettside

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

I forbindelse med søknadsprosessen vil du bli bedt om ulike typer dokumentasjon. Ikke alt må leveres samtidig med at du søker på Søknadsweb, men det må leveres innen fristen AUC har satt for å motta din søknad. Dette krever AUC:

  • To anbefalingsbrev. Ett av disse kan du få fra SV-infosenter.
  • Liste over kurs du ønsker å avlegge ved AUC. Du vil få beskjed når du søker på deres skjema om å oppgi kurs, og det er derfor viktig at du har tatt stilling når du søker via Søknadsweb. Du må oppgi inntil dobbelt så mange kurs som du skal ta fordi du ikke er garantert plass på alle kursene du ønsker.
  • Fotokopi av passet ditt.

Om universitetet

Land

Egypt

By

Kairo

Nettside

http://www.aucegypt.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det samfunnsvitenskapelige fakultet