Utvekslingsavtale mellom Tanga International Competence Centre og Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet har avtale med Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania om praksisstudier for tannpleierstudenter i 6. semester.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om dette praksisoppholdet må du

 • være student på 5. semester ved bachelorprogrammet i tannpleie
 • ha gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • ha normal studieprogresjon og oppnådd gode resultater, dvs:
  • bestått alle arbeids- og vurderingskrav (tester og eksamener)
  • normal studieprogresjon på klinikk
  • oppnådd karakter C i gjennomsnitt på eksamener per 4. semester
 • være personlig egnet
  • ha god fysisk og mental helse
  • lite fravær fra obligatorisk undervisning per 4. semester

Ved for mange eller likestilte søkere velges utreisende ut på bakgrunn av egnethet og/eller ved loddtrekning.

Våren 2021 er det kun mulig å søke på utveksling innen Europa.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk, men alle utreisende deltar på et obligatorisk kurs i kiswahili ved ankomst.

Hvilke emner kan jeg ta?

Praksisstudenter i Tanga tar deler av emnet TP3200 med full uttelling tid mot tid.  

Studenter planlegger og utfører feltarbeid i tråd med veiledning ved helsesentre, skoler og andre relevante institusjoner - ofte i samarbeid med andre helseprofesjonsstudenter innen bl.a. sykepleie, vernepleie osv. Du følges opp av praksisveiledere fra TICC underveis, og du må være innstilt på normalt lange arbeidsdager i et tropisk klima.

Du skal også gjøre deler av bacheloroppgaven i løpet av disse 4-5 praksisukene, og feltarbeidet og oppgaven skal integreres.

Hvor lenge varer semesteret?

Praksisdelen strekker seg over 4-5 uker i februar/mars/april i 6. semester.

Hva koster det?

Du betaler en semesteravgift og kost og losji inkl internett ved TICC. I tillegg kommer reise tur-retur samt eventuelle helgeaktiviteter du ønsker å delta på under oppholdet.

Statens Lånekasse tildeler stipend til reisen.

Det odontologiske fakultet tildeler et stipend til hver utreisende som kan variere fra år til år.

Informasjon om kostnader og støtteordninger gis i løpet av 4. og 5. semester.

Bolig

Studentene bor på TICC under oppholdet. Senteret ligger idyllisk til ca 30 minutter fra Tanga by.

Visum

Visumplikt. Informasjon om visum finner du her.

Annet

Du forplikter deg til:

 • Å delta på alle forberedelser og følge opp retningslinjer før utreise
 • Å følge stedets timeplan
 • Rette deg etter anvisninger fra stedets personale samt norske veileder
 • Blogge på fakultetets nettsider underveis
 • Være tilgjengelig for veiledning på Skype e.l. og kommunisere med tannpleieutdanningens ledelse på e-post under oppholdet
 • Følge opp helsekontroll etter retur på hjemsted
 • Holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull og andre interesserte
 • Bidra i synliggjøringen av praksisfeltet utenfor fakultetet ved behov etter hjemkomst

Studentene forholder seg til Tanga International Competence Center sine "Praktiske opplysninger og reiseråd ved reiser til Tanzania" som de får tilsendt. Nedenfor er det viktigste listet opp med tanke på utreise til Tanzania og TICC, spesielt i kortform med oppdaterte lenker til ressurser:

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. september. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tanzania

By

Tanga

Nettside

http://www.meetingpointtanga.net/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet

Kontakt

Kjersti Elisabeth Carlsen  k.e.carlsen@odont.uio.no