Utvekslingsavtale mellom University of Hyderabad og Universitetet i Oslo

Avtalen med University of Hyderabad er en sentral UiO-avtale, men hvor UiO samarbeider med Nordic Center i India om det praktiske rundt studentoppholdene. University of Hyderabads Study in India Program er ansvarlig for opplegget.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studierprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 90 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

  • odontologi
  • medisin
  • rettsvitenskap

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Avhengig av antall påmeldte studenter kan Hyderabad tilby språkkurs i indiske språk som urdu, telugu, sanskrit etc.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over fakulteter og institutter (velg Academics)

Studentene tilbys emner i regi av Study in India-programmet ved University of Hyderabad, men oppfordres også til å ta emner ved universitetet forøvrig. Veiledning i forbindelse med masteroppgaver, ev. feltarbeid er også mulig.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid:
16 credits pr. semester

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av juli til begynnelsen av desember
Vårsemester: begynnelsen av januar til begynnelsen av mai.

Hva koster det?

Skolepengene er på US$ 200 per credit, dvs. US$3200 for 16 credits per semester.

I tillegg kommer en avgift på USD 100 som dekker henting på flyplass, byomvisning etc.

Bolig

University of Hyderabad garanterer bolig i Tagore International Guest house.
Prisen er på USD 2205 eller USD 1680 per semester for innlosjering i henholdsvis enkelt- eller dobbeltrom.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

For å søke på avtalen må du også laste opp:

  •  anbefalingsbrev. Bachelorstudenter kan bestille generelle anbefalingsbrev fra fakultetet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb


 

Om universitetet

Land

India

By

Hyderabad

Nettside

http://www.uohyd.ac.in


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo