Utvekslingsavtale mellom Seoul National University og Det odontologiske fakultet

Seoul National University (SNU) er et nasjonalt forskningsuniversitet i Seoul. Universitetet har en ledende rolle i Korea, og gjør det meget godt på ulike internasjonale rankinger generelt og mht. vitenskapelig produksjon. SNU har et stort bibliotek og eget kunstmuseum.

Hvem kan søke?

Mastergradsstudenter i odontologi, som har påbegynt 7. semester. Fakultetet låner ikke ut plasser på avtalene til andre studenter.

Det er inntil 2 studieplasser tilgjengelig hvert vårsemester.

Nominasjonsfrist ved SNU er svært tidlig, og søknadsfrist for nettsøknaden som går til SNU er 1. oktober.

 

Det blir kun mulig å reise på utveksling i Europa våren 2021.

Språk

Engelsk og koreansk

IELTS academic - International English Language Testing System: Minimum score: 6.5

TOEFL - Test of English as a Foreign Language, internet-based test (iBT): Minimum score: 90

Språk (engelsk): For utveksling våren 2020 holder det at studentene legger ved dokumentasjon på karakter 4 eller bedre fra videregående skole. Dette må være klart før studentene starter utvekslingsoppholdet , etter at studentene vet hvem som er nominert. Vi oppfordrer studentene til å levere dette så fort som mulig.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene følger lokal timeplan, og skal observere. Hovedfokus er på pasientbehandling innenfor voksen-odontologi. Det kan bli mulighet for å jobbe noe preklinisk.

Utvekslingsoppholdet gir uttelling etter tid-for-tid prinsippet. Studentene avlegger semestereksamen i OD4200 etter oppholdet.

Hvor lenge varer semesteret?

Utvekslingsperioden (observasjonsopphold med evt. mulighet for noe preklinisk arbeid), planlegges til å være opptil en måned (4 uker ) og går fra mars/april) til april/mai).

Vårsemesteret varer fra ca. 1. mars til midten av juni.

Hva koster det?

UiO har gratisplasser ved SNU. Du må likevel regne med gebyrer for enkelte tjenester.

Studentene må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

Det er mulig å bo i universitetets studentboliger. Søknadsinformasjon ligger på SNUs engelskspråklige hovedside og nødvendige opplysninger vil stå i opptakspapirene fra SNU.

Visum

Du trenger studentvisum til Korea.

Se Republikken Koreas Ambassade Oslos visumsider der du kan se hva slags visum du trenger (basert på om oppholdet er på under eller over 90 dager).
Du kan ikke søke studentvisum før du har fått opptaksbrev fra det koreanske universitetet du søker deg til.

Annet

Se SNUs Office of International Affairs sine nettsider for innreisende utvekslingsstudenter

SNU har nominasjonsfrist 1. oktober, men kan akseptere unntaksvise noe senere nominasjoner for påfølgende vårsemester. Dersom du søker SNU på førsteprioritet bør du sørge for å ha følgende dokumenter klare:

  1. Ett anbefalingsbrev fra en faglig ansatt (fakultetet koordinerer)
  2. Bekreftelse på at du er programstudent ved UiO (dette får du av fakultetet)
  3. Karakterutskrift på engelsk fra UiO (dette får du av fakultetet)
  4. Motivasjonsbrev på engelsk (statement of purpose). Max 1 A4 side. Merk: Når du søker fakultetet, må du også ha med norsk motivasjonsbrev (rettet mot saksbehandlerne) dersom du har informasjon som ikke Seoul trenger.
  5. Kopi av bildesiden i passet ditt
  6. Bekreftelse av influensavaksinasjon, Hepatit B immunisering og TB (tub) må også leveres før oppstart.

SNU påtar seg ikke noe ansvar for helsekostnader som besøkende studenter pådrar seg på SNU. Studentene må ha ansvarsforsikring. Se også praktisk før avreise.

Studentene må legge søknaden i søknadsweb (før 15.september):

  • Et motivasjonsbrev på norsk (rettet mot saksbehandlerne i Oslo) er nødvendig dersom det er informasjon som ikke Seoul trenger. Et motivasjonsbrev på engelsk skal sendes med søkerpapirene for de som er nominert (rettet mot Seoul).

Se også informasjon om språkkrav, ovenfor.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dette universitetet vektlegger anbefalingsbrev og motivasjonsbrev tungt i søknadsprosessen. Legg litt arbeid i motivasjonsbrevet dersom SNU er ditt førstevalg.
Dokumentasjon som skal lastes opp på Søknadsweb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk (Statement of Purpose).

Om universitetet

Land

Sør-Korea

By

Seoul

Nettside

http://www.useoul.edu/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Master

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet

Kontakt

Kjersti Elisabeth Carlsen  k.e.carlsen@odont.uio.no